Przetarg 8880439 - Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych do aparatu...

   
Analizuj Zamówienie 8880439 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych do aparatu do Brachyterapii HDR Gammamed wraz z obsługą serwisową aparatu.

1
. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 8 szt. źródeł promieniotwórczych Ir-192 do posiadanego przez Zamawiającego aparatu do brachyterapii HDR Gammamed plus iX (s/n H640803) wraz z obsługą serwisową aparatu w Klinicznym Zakładzie Brachyterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 9 do SWZ.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.3. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

ZP.261.5-AM.2022, Postępowanie nr 28


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151539/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00034714/14/P
Po zmianie:
2022/BZP 00034714/15/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-14UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00155730/01 z dnia: 2022-05-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00034714/15/P
Po zmianie:
2022/BZP 00034714/16/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-16 09:00
Po zmianie:
2022-05-18 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-16 09:00
Po zmianie:
2022-05-18 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-14
Po zmianie:
2022-06-16
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, serwis, naprawa
kody CPV 9344000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki , sprzęt medyczny , serwis, naprawa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8913701 2022-05-31
godz. 11:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Dostawa stentów: Numer referencyjny: DZ.3321.33.2022 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa stentów: Zad. 1. -Zad. 14. PEŁNY OPIS W SWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Częśc...
8918603 2022-05-31
godz. 12:00
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU Dostawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzewarki do jałowego łączenia dre...
8887191 2022-06-02
godz. 08:00
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Usługa serwisowa na wykonanie obowiązkowych przeglądów, napraw 3 szt. tomografów komputerowych Numer referencyjny: LI.280.1.2022 Przedmiotem zamówienia jest Usługa serwisowa na wykonanie obo...
8867913 2022-06-06
godz. 23:59
ORTO-MED SPECJALISTYCZNE ZAOPATRZENIE MEDYCZNE Dostawa zrobotyzowanej celi do frezowania pozytywów protez KOMPLETNA LINIA DIAGNOSTYCZNO-PROJEKTOWO-USŁUGOWA: Głowica frezująca z prędkością min. 24 000 obrotów Powierzchnia pracy (pole rob...
8880826 2022-06-07
godz. 09:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zespołu urządzeń do wykonywania badań z zakresu hematologii. DZPUCK.262.042.2022 Numer referencyjny: DZPUCK.262.042.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest d...
8887150 2022-06-09
godz. 10:00
SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE Dostawa leków dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Numer referencyjny: 49/2022 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szp...
8894537 2022-06-12
godz. 23:59
SMILE INSTITUTE SP. Z O.O. Dostawa mikroskopu oraz innego sprzętu stomatologicznego do gabinetu w Luabrtowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów stomatologicznych: a) Mikroskop stomatologiczny – 1...
8913655 2022-06-14
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz środków kontrastowych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM. Numer referencyjny: ZP/220/2...
8920404 2022-06-22
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE Zakup aparatu Rezonansu Magnetycznego, systemu PACS wraz z jego instalacją i integracją z systemem szpitalnym HIS oraz przebudowa i rozbudowa pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii ko...
8914674 2022-06-22
godz. 12:00
ISALUS SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest budowa prototypu produkcyjnego urządzenia do wczesnego wykrywania raka piersi i monitorowania stanu zdrowia piersi kobiet pod nazwą AILIS . W ramach projektu "Opr...