Przetarg 7697399 - Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego...

   
Analizuj Zamówienie 7697399 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki trzykomorowej dla MPOiRD Sp. z o.o. Numer refe
rencyjny: 4/ZP/2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej śmieciarki trzykomorowej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu. Śmieciarka o zabudowie trzykomorowej przeznaczona do zbiórki odpadów z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi oraz dwoma niezależnie pracującymi odwłokami.2. Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, gotowy do jazdy, dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski.3. Śmieciarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii.4. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.5. Termin dostawy pojazdu: maksymalnie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert). Okres leasingowania: 48 m-cy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.6. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony została w rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.7. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera rozdział IV SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
branża Finanse - leasing, Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144510, 34144511, 66114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się