Przetarg 7905754 - Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w...

   
Analizuj Zamówienie 7905754 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przyczepę transportową.
Nu
mer referencyjny: 2728/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przyczepę transportową.

Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony samochód ciężarowy z wyposażeniem w urządzenia (urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny, przyczepa transportowa) wynosi 36 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.
W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji techniczno – ruchowej DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ.
branża Motoryzacja
podbranża samochody ciężarowe, samochody specjalistyczne
kody CPV 34144000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się