Przetarg 7256615 - Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn....

   
Analizuj Zamówienie 7256615 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. Modernizacja Kina Renesans w Rykach

Zakres przedmiotu zamówienia obejmu
je: 1) Opracowanie Projektu Aranżacji Wnętrz sali widowiskowej kina Renesans wraz z elementami akustyki. 2) Demontaż istniejących starych okładzin ścian za ekranem oraz demontaż pozostałych okładzin z boazerii drewnianej i przekazaniu materiałów porozbiórkowych do utylizacji/recyklingu przez wyspecjalizowaną, lokalną firmę. 3) Wykonanie na ścianach w części górnej ustroi akustycznych w formie napinanych tkanin z wypełnieniem wełną mineralną. W części dolnej: ustroi akustycznych - w formie okładzin ściennych - pasa Lamperie do wysokości 120cm-150cm, wykończonego warstwami: wykładziny welurowej naklejonej na podbudowie z płyty OSB lub płyty gips karton na konstrukcji drewnianej. 4) W części dolej pasa Lamperie uwzględnić montaż paneli maskujących wnęki grzejnikowe i grzejniki. Wymiary panela maskującego muszą uwzględniać pozostawienie szczelin poniżej i nad panelem w taki sposób, aby umożliwić swobodną cyrkulację przepływu ciepłego powietrza wokół grzejników a w dalszej kolejności przekazanie ciepła do wnętrza sali kinowej. 5) Wykonaniu okładziny z czarnej wełny mineralnej na ścianie za-ekranowej i wykończeniu wnęki drzwiowej w ścianie za-ekranowej wykładziną - analogicznie jak na pasie Lamperie ustroi akustycznych ścian. 6) Dostawa i montaż okienka projekcyjnego w ramie metalowej lub aluminiowej, wyposażonego w szybę ze szkła bezbarwnego. Okienko powinno być akustycznie- szczelne osadzone w murze pod kątem z nachyleniem do 10º. Klasa EI - bez wymagań. 7) Wykonanie obudowy starej balustrady oddzielającej górną część audytorium od fosy wejściowej do sali widowiskowej. Obudowa balustrady winna być obłożona tym samym materiałem co dolny pas Lamperie - ściennych ustroi akustycznych na podbudowie z OSB lub płyt gips-karton. Pozioma część balustrady powinna być wykończona twardym elementem z MDF lub podobnym z płyty meblowej fornirowanej. 8) Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie: oprzewodowania zakończonego gniazdami do podłączenia oświetlenia scenicznego wraz ze sterowaniem i programowaniem tegoż oświetlenia. Wykonania oprzewodowania do gniazd porządkowych na ścianach przy podłodze. 9) Dostawa i montaż 2 wież/sztankietów do zamocowania w przyszłości reflektorów scenicznych.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Projektowanie
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, projekt budowlany
kody CPV 30237280, 31500000, 31527000, 31527260, 38653400, 44112210, 44210000, 45212150, 45311200, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się