Przetarg 7902211 - Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno -...

   
Analizuj Zamówienie 7902211 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rożnowicach w ramach projektu pn. ”Kompleksowy r
ozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.
Numer referencyjny: ZP.271.25.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolo - Przedszkolnego w Rożnowicach w ramach projektu pn.” Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji”.

2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem do wymogów wynikających z reformy edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś 11 Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

3. Szczegółowy zakres zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami został określony:
1) w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w dalszej części zwany OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz rzucie parteru stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ,
2) we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego
kody CPV 39141000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się