Przetarg 9959904 - „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 9959904 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023”

Zamó
wienie publiczne obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej strzelnicy wraz z wyposażeniem oraz obejmuje przeszkolenie przez wyłonionego Wykonawcę od 2-5 pracowników Zamawiającego w zakresie kompleksowej obsługi strzelnicy. Jest to pierwsze wyposażanie strzelnicy. 2. Zamawiający wskazuje, że zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie – Załącznik nr 7 do SWZ oraz warunki niniejszej SWZ. Oferta, która nie będzie spełniała ww. wymogów zostanie odrzucona na podstawie ar. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w załączniku: nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz nr 7 do SWZ Ogłoszenie o konkursie.

RNZ.271.2.10.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00421913/01 z dnia: 2023-10-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-02 10:00
Po zmianie:
2023-10-05 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-02 11:00
Po zmianie:
2023-10-05 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-31
Po zmianie:
2023-11-03
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, meble i akcesoria, żaluzje rolety, sprzęt rtv, multimedia, sprzęt wojskowy, akcesoria ochrony
kody CPV 30232100, 31710000, 31711000, 32333200, 35210000, 38636100, 38651600, 38652100, 39100000, 39130000, 39160000, 39515410
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , meble i akcesoria , żaluzje rolety , sprzęt rtv, multimedia , sprzęt wojskowy , akcesoria ochrony

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10115977 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOBOWA Doposażenia świetlicy wiejskiej w Sędziszowej w niezbędny sprzęt w ramach Projektu MAŁOPOLSKIE ŚWIETLICE WIEJSKIE 2023
10116828 2023-12-06
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
10118805 2023-12-07
godz. 09:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE Zakup i dostarczenie nowych, nieużywanych przedmiotów i urządzeń tj.: 1. Rower wraz z torbą i kaskiem - rowery trekkingowy z przerzutkami, dodatkowo wyposażone w torbę i kask ochronny - 16 s...
10118026 2023-12-07
godz. 09:00
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. monitorów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 1 do swz – opisprzedmiotu zamówienia ...
10121525 2023-12-08
godz. 10:00
MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa laptopa oraz projektora multimedialnego do tablicy interaktywnej wraz z uchwytem na potrzeby tworzonego BCU w ramach projektu ,,Branżowe Centrum ...
10121619 2023-12-08
godz. 11:00
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBOROWIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz wyposażenia elektronicznego do Samorządowego Przedszkola w Gminie Solec-Zdrój. Dostawa jest realizo...
10086106 2023-12-20
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE - REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH POPRZEMYSŁOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA INFRASTRUKTURĘ KULTURALNĄ I TURYSTYCZNĄ W USTRZYKACH DOLNYCH
10104789 2023-12-27
godz. 23:59
BARN SP. Z O.O. Przedmiotem postępowania jest dostawa: 1. Płyty meblowej o grubości 18mm z krawędziami oklejonymi PCV o grubości 1mm zgodnie z kolorystyką i wymiarami formatek zawartych w dokumentacji proje...
10102556 2023-12-28
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE URZĄDZENIA KOMPUTEROWE - DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO LABORATORIUM OBLICZEŃ STATYSTYCZNYCH
10109733 2023-12-28
godz. 10:00
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zakup, dostawa i montaż foteli biurowych obrotowych, krzeseł komputerowych obrotowych, krzeseł konferencyjnych, krzeseł do pomieszczeń socjalnych na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Pro...