Przetarg 9959904 - „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 9959904 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023”

Zamó
wienie publiczne obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej strzelnicy wraz z wyposażeniem oraz obejmuje przeszkolenie przez wyłonionego Wykonawcę od 2-5 pracowników Zamawiającego w zakresie kompleksowej obsługi strzelnicy. Jest to pierwsze wyposażanie strzelnicy. 2. Zamawiający wskazuje, że zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie – Załącznik nr 7 do SWZ oraz warunki niniejszej SWZ. Oferta, która nie będzie spełniała ww. wymogów zostanie odrzucona na podstawie ar. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w załączniku: nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz nr 7 do SWZ Ogłoszenie o konkursie.

RNZ.271.2.10.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00421913/01 z dnia: 2023-10-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-02 10:00
Po zmianie:
2023-10-05 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-02 11:00
Po zmianie:
2023-10-05 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-31
Po zmianie:
2023-11-03
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, meble i akcesoria, żaluzje rolety, sprzęt rtv, multimedia, sprzęt wojskowy, akcesoria ochrony
kody CPV 30232100, 31710000, 31711000, 32333200, 35210000, 38636100, 38651600, 38652100, 39100000, 39130000, 39160000, 39515410
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , meble i akcesoria , żaluzje rolety , sprzęt rtv, multimedia , sprzęt wojskowy , akcesoria ochrony

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10639287 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu i materiałów na potrzeby utworzenia 45 komputerowych pracowni edukacyjnych, w ramach projektu pn. „Kompleksowe działania szkoleniowo-aktywizacyjne mające na celu przyg...
10638086 2024-07-23
godz. 11:00
Mazowieckie Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń drukuj...
10640874 2024-07-25
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem zamówienia jest zakup projektorów do sal dydaktycznych, szczegółowo opisanych w Tomie ...
10676118 2024-07-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych w pracowni 83 i pomieszczeniach przynależnych: 86, 87 w kostce C6 na Wydziale Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. 1...
10685178 2024-07-26
godz. 11:00
Wielkopolskie Zakup wraz z wniesieniem i montażem mebli biurowych MDD.
10682361 2024-07-29
godz. 10:00
Lubelskie „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej” Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej o...
10646630 2024-08-01
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ...
10667736 2024-08-05
godz. 10:00
Lubuskie Zwiększenie dostępu kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.Niniejsze zamówienie jest podzielone na 2 Zamówienia Częściowe.Zamówienie Częśc...
10664684 2024-08-09
godz. 09:00
Mazowieckie Rozbudowa macierzy dyskowej wraz z dostawą i montażem dysków dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, znak sprawy WMiNI/PP-05/2024 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozb...
10682631 2024-08-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa serwerów czasu NTP wraz z instalacją Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie 9 serwerów czasu NTP wraz z akcesoriami.Pozostałe informacje zawarte w Załączni...