Przetarg 9949837 - Dostawa i montaż serwerów oraz systemu Web Aplication...

   
Analizuj Zamówienie 9949837 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż serwerów oraz systemu Web Aplication Firewall (dalej WAF) na potrzeby tworzonej platformy regionalnej eCareMed d
o Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła Numer referencyjny: DZP.271.36.2023
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kompletnego zestawu urządzeń wraz z oprogramowaniem ( licencja ) zgodnych z poniższymi wymaganiami:
1. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletów serwerów według niżej podanej specyfikacji;
2. Dostawa i uruchomienie systemu Web Aplication Firewall (dalej WAF);
Zamawiający wymaga również, przed przystąpieniem do powyżej opisanych prac dostarczenia projektu wykonawczego zawierającego co najmniej:.
3. Opis sposobu podłączenia i integracji dostarczonych urządzeń z infrastrukturą Zmawiającego;
4. Projekt konfiguracji sytemu WAF;
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kompletnego zestawu urządzeń wraz z oprogramowaniem ( licencja ) zgodnych z poniższymi wymaganiami: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch kompletów serwerów według niżej podanej specyfikacji; 2. Dostawa i uruchomienie systemu Web Aplication Firewall (dalej WAF); Zamawiający wymaga również, przed przystąpieniem do powyżej opisanych prac dostarczenia projektu wykonawczego zawierającego co najmniej:. 3. Opis sposobu podłączenia i integracji dostarczonych urządzeń z infrastrukturą Zmawiającego; 4. Projekt konfiguracji sytemu WAF;
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30210000, 48219700
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10134853 2023-12-14
godz. 10:00
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Dostawa sprzętów IT Część 1: Laptop, 1 sztuka Część 2: Gotowy komputer biurowy 1 sztuka Część 3: Mobilny laptop, 1 sztuka Część 4: Monitor, 1 sztuka Część 5: Autorski komput...
10140371 2023-12-14
godz. 10:28
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 38 Szacowanie wartości zamówienia - Zakup subskrypcji oprogramowania Microsoft w modelu EA na okres 36 miesięcy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 SQLSvrStd ALNG SA MVL PN: 228-04433 10 szt. 2 SQLCA...
10138458 2023-12-14
godz. 12:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE Zakup dodatkowych licencji Microsoft Windows Server zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
10133991 2023-12-18
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Dostawa sprzętu komputerowy dla potrzeb realizacji projektu VR w ENEA Operator Sp. z o.o. – zakres DT poza NCBiR
10133875 2023-12-18
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KATOWICACH Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach” Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z wdrożeniem i utrzymaniem dla siedziby głównej WOR...
10092455 2023-12-18
godz. 11:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Urządzenia komputerowe - Dostawa 84 zestawów komputerowych stacjonarnych dla WILiGZ -KC-zp.272-627/23
10141821 2023-12-18
godz. 12:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Dostawa oprogramowania do statystycznej analizy danych – PS IMAGO PRO ACADEMIC lub równoważnej w podziale na dwie części Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) dostarczenie dwóch licenc...
10094882 2023-12-21
godz. 10:00
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Zakup licencji oraz zapewnienie wsparcia dla oprogramowania wykorzystywanego przez IPN
10123944 2024-01-08
godz. 11:00
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych w standardzie SFF dla Szkoły Głównej Handlo...
10122066 2024-01-15
godz. 11:00
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI W WARSZAWIE Dostawa, wdrożenie i wsparcie techniczne systemu wpierającego obsługę procesów informatycznych w Centralnym Ośrodku Informatyki