Przetarg 7913692 - „Dostawa i montaż kompletnego systemu wagowego do...

   
Analizuj Zamówienie 7913692 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa i montaż kompletnego systemu wagowego do śmieciarek zakładu ZOM w Człuchowie”
Numer referencyjny: 4/ZOM/2020


3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i nienoszących śladów użytkowania, kompletnych systemów wagowych na dwóch pojazdach Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie.
3.2. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe, w tym między innymi: dostosowanie pojazdów do montażu danego rodzaju systemu wagowego, zakup, instalację, uruchomienie, legalizacja wag, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi wag, obsługa i naprawa gwarancyjna a także wdrożenie nowych systemów wagowych zamontowanych na: mechanizmach wrzutowych/podwoziu aktualnie będących w eksploatacji wraz z elektronicznym systemem rejestracji parametrów pracy.
3.3. Wykonawca dostarczy i zamontuje następujące systemy wagowe na pojazdach:
nr 1 śmieciarka bezpylna DAF nr rejestracyjny GCZ 46WG montowane na: podwoziu i grzebieniu.
nr 2 śmieciarka bezpylna DAF nr rejestracyjny GCZ 56JW montowane na: podwoziu i grzebieniu.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 7 i nr 7A do niniejszej SIWZ.
3.5. Do oferty Wykonawca jest zobligowany dołączyć dokumenty (karty techniczne/DTR) proponowanych do zamontowania systemów wagowych dla wszystkich rodzajów pojazdów.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42923000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się