Przetarg 8137421 - Dostawa i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na...

   
Analizuj Zamówienie 8137421 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby PCR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z de
montażem i utylizacją istniejącej komory Numer referencyjny: 5/PN/21
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory.
Kriokomora ma być o układzie chłodniczym bez azotu lub syntetycznego powietrza, pracująca w systemie sprężarkowo-kaskadowym, wersja trzykomorowa, tj. przedsionek min. –10
o
C, drugi przedsionek min. –60
o
C oraz komora zabiegowa min. –120
o
C. Wskazane temperatury są warunkiem koniecznym do spełnienia wymogu kontraktu z NFZ przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w Załączniku nr 3 do SWZ.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Wysokość wadium dla całości zamówienia wynosi 43 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100).
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej (1 szt.) na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory. Kriokomora ma być o układzie chłodniczym bez azotu lub syntetycznego powietrza, pracująca w systemie sprężarkowo-kaskadowym, wersja trzykomorowa, tj. przedsionek min. –10 oC, drugi przedsionek min. –60 oC oraz komora zabiegowa min. –120 oC. Wskazane temperatury są warunkiem koniecznym do spełnienia wymogu kontraktu z NFZ przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w Załączniku nr 3 do SWZ.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33165000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się