Przetarg 7556863 - Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach...

   
Analizuj Zamówienie 7556863 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi
Numer referencyjny:
116/PN/ZP/D/2020

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113, Placu Hallera 1, ul. Pieniny 30 w okresie 24 miesięcy zwanych dalej „towarem” zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540120288-N-2020 z dnia: 2020-07-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża urządzenia
kody CPV 42500000, 42510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się