Przetarg 8825216 - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na...

   
Analizuj Zamówienie 8825216 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łabunie Numer referencyjny: ZP.271.1.2022
Przedmiotem zam
ówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łabunie, która jest realizowana w ramach projektu „Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie”.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łabunie, która jest realizowana w ramach projektu „Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 137 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 2) montaż kolektorów słonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych i zestawów przyłączeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, z uwzględnieniem części rysunkowej opracowania. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia kolektorów, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 45° oraz ustawienie kolektorów możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45° do 45° - zgodnie z częścią rysunkową, 3) demontaż istniejącego zbiornika CWU i odłączenie od istniejącej instalacji (zbiornik pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu), 4) montaż nowego podgrzewacza CWU wraz z zaworem mieszającym i wpięcie w obieg instalacji CWU, 5) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową a podgrzewaczem CWU, 6) montaż grupy pompowej, 7) montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku, 8) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza, 9) płukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej, 10) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych, 11) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace, 12) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej, 13) poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego i przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim. Poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji kolektorów słonecznych oraz przekazanie instrukcji urządzeń. 14) inne elementy ujęte w Załączniku Nr 1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ. 3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ - Projekty techniczne i przedmiary instalacji kolektorów słonecznych.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 079-212261 z dnia 2022-04-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 06/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 090-247539 z dnia 2022-05-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:30
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331100, 45111200, 45300000, 45321000, 45330000, 45331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8880083 2022-05-20
godz. 23:59
MONIKA MĄDRA-WIĘSEK KWIACIARNIA PRZY FONTANNIE Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Kwiaciarnia „Przy fontannie”. Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wra...
8902343 2022-05-20
godz. 23:59
ZAJAZD U KOŁODZIEJA KRZYSZTOF KOŁODZIEJ Pomoc w trakcie pandemii COVID-19 dla Zajazdu u Kołodzieja Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry)...
8886999 2022-05-23
godz. 10:00
PW M.L.S IMPORT-EXPORT ZDZISŁAW SZYMULAŃSKI Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb przedsiębiorstwa Zbigniew Szymulański M.L.S. Import-Eksport Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż ...
8882339 2022-05-25
godz. 13:00
BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice. Przed przystąpieniem do real...
8896776 2022-05-26
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego Część 1: 1) CZĘŚĆ I – obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach położonych Gostyniu przy ul. Wrocławskie...
8913372 2022-05-27
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY BRZEZINY Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”. 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokument...
8877184 2022-05-30
godz. 00:00
RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Dostawa, montaż, uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
8911371 2022-06-01
godz. 12:00
URZĄD MIASTA KALISZ Zaprojektowanie, wykonanie i montaż lampy hybrydowej (solarno-wiatrowej) na placu szkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu w ramach zadania ...
8914717 2022-06-02
godz. 15:30
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOWICZU Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 8, nr 10a, nr 10b, nr 10c, nr 10...
8913811 2022-06-13
godz. 12:00
PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. W WARSZAWIE Zakup przekładni głównej do turbin wiatrowych (w 3 częściach) Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00121/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech przekładni oraz towarzyszących komp...