Przetarg 7561606 - Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7561606 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG
Numer referencyjny: G/6/ZP-t/20
Wartość bez VAT: 787 037.04 PLN

Przedmiot zamówie
nia obejmuje w szczególności:— demontaż i przetransportowanie dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego aparatu RTG do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie WSPL SP ZOZ w Grudziądzu. Demontaż musi odbyć się przy zachowaniu wszelkiej staranności, tak by zachować wartości użytkowe i stan techniczny aparatu,— wykonanie prac remontowych pomieszczenia pracowni RTG w zakresie opisanym w złączniku nr 1A do SIWZ,— dostawę, montaż i uruchomienie dostarczonego cyfrowego aparatu RTG oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z jego obsługi zgodnie z zapisami załącznika nr 1A,— integrację aparatu z systemem RIS i PACS,— wykonanie niezbędnych testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków i bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2017 poz.884) i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu,— Opracowanie projektu i opisu osłon stałych i zatwierdzenie ich przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, oraz wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji w celu złożenia wniosku o zezwolenie a następnie uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego - zezwolenia odpowiednich instytucji na uruchomienie pracowni i stosowanie urządzeń medycznych, zgodnie z ustawą prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1792),— dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej,— wykonanie dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej i przekazania jej Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33111000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się