Przetarg 6330255 - dostawa fotela ginekologicznego zabiegowego dla...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6330255 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-05
przedmiot ogłoszenia
dostawa fotela ginekologicznego zabiegowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
.
Numer referencyjny: WSZ.DZP.261.1/27/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotela ginekologicznego zabiegowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach opisana szczegółowo w załączniku nr 2a do SIWZ - zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Fotel ginekologiczny zabiegowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotela ginekologicznego zabiegowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach opisana szczegółowo w załączniku nr 2a do SIWZ - zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500241444-N-2018 z dnia: 2018-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-18, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-23, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33192200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się