Zlecenie 7618383 - Dostawa farb i wyrobów malarskich do jednostek wykonawczych...

   
Zamówienie 7618383 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-30
przedmiot zlecenia
Dostawa farb i wyrobów malarskich do jednostek wykonawczych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, z podziałem na 2 części: Częś
ć nr 1 - dostawa fab, rozpuszczalników i lakierów- szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2(a) do Projektu Umowy. Część nr 2 - dostawa pędzli i innych akcesoriów malarskich - szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2(b) do Projektu Umowy. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z projektem umowy. Do oferty składanej za pomocą Platformy Zakupowej Wykonawcy dołączą w formie skanu n/w dokumenty : 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS/CEIDG) 3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty 4) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego i zapisów umowy 5) Formularz cenowy dostaw - farby, rozpuszczalniki, lakiery (stanowiący Załącznik nr 2 (a) do Projektu Umowy) 6) Formularz cenowy dostaw - pędzle i inne akcesoria malarskie (stanowiący Załącznik nr 2 (b) do Projektu Umowy) a ponadto dla asortymentu z Formularza cenowego dostaw - farby, rozpuszczalniki, lakiery (stanowiącego Załącznik nr 2 (a) do Projektu Umowy) : 7) Kartę techniczną wyrobu (dotyczy całego asortymentu) 8) Certyfikat Jakości dla produktów wskazanych w Kartach Standardu Materiału stanowiących Załączniki nr 6 (a,b,c,d) do Projektu Umowy (dotyczy poz. 1-31 oraz 38-39)
branża Materiały budowlane i hutnicze, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia drobne, materiały budowlane
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się