Przetarg 8998166 - DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH...

   
Analizuj Zamówienie 8998166 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-24
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZEZNACZONYCH DO EGZAMINOWANIA NA KAT. B PRAWA JAZDY WRAZ Z SYSTEMAMI URZĄDZEŃ
REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK - 12 SZTUK.

1. Przedmiot postępowania stanowi dostawa 12 fabrycznie nowych samochodów osobowych, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy wraz z systemami urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także z bieżącym serwisowaniem. 2. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera zał. nr 1a do SWZ - Specyfikacja techniczna samochodów osobowych.3. Dodatkowe wymagania dotyczące m.in. warunków gwarancji, obsługi serwisowej, stanowi zał. nr 1b do SWZ - Dodatkowe wymagania dotyczące pojazdów. 4. Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania dotyczące systemu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk - zawiera zał. nr 1c do SWZ.5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do WORD w Gorzowie Wlkp. do dnia 31 marca 2023 r. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami okresowymi, niezbędnymi dla prawidłowego użytkowania, wymaganymi przez producenta pojazdów, w terminach przez producenta wskazanych, dla zachowania gwarancji dostarczanych samochodów oraz ich naprawami gwarancyjnymi.

AG.2400.1.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00240254/01 z dnia: 2022-07-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-08 10:00
Po zmianie:
2022-07-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-08 10:30
Po zmianie:
2022-07-12 10:30
branża Motoryzacja, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża samochody osobowe, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32330000, 32333100, 32333200, 34110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody osobowe , sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9095073 2022-08-16
godz. 10:00
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE Zakup i dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego
9094553 2022-08-16
godz. 15:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE Ogłoszenie o II aukcji elektronicznej sprzedaży pojazdu marki Toyota Corolla ZE1HE
9094546 2022-08-16
godz. 15:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE Ogłoszenie o II aukcji elektronicznej sprzedaży pojazdu marki KIA CEE'D ED
9098755 2022-08-17
godz. 09:00
SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM Stworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego organizację imprez on-line oraz tworzenie kreatywnych nagrań audio/video (...) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu...
9070651 2022-08-17
godz. 13:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali konferencyjnej nr B05. 993200/271/33/2022
9097220 2022-08-19
godz. 10:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDZISKU Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc ( w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku -współfinansowanego ze środków PFRON....
9103569 2022-08-25
godz. 09:00
STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Dostawa kamer personalnych oraz części i akcesoriów do urządzeń zgrywająco-ładujących 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 40 sztuk kamer...
9108420 2022-08-30
godz. 09:00
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH OLSZTYN Samochód 9-cio osobowy typu BUS II Samochód 9-cio osobowy typu BUS.Silnik wysokoprężny pojemność powyżej 1950ccm i mocy nie mniejszej 150 KM HP.270.26.2022
9086414 2022-08-30
godz. 10:00
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE Dostawa policyjnych pojazdów NIEoznakowanych typu SUV oraz policyjnych pojazdów NIEoznakowanych z segmentu D na podstawie umowy ramowej w latach 2022-2023 Numer referencyjny: 163/Ctr/22/TJ...
9083038 2022-09-02
godz. 12:00
CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK „Dostawa i montaż systemu do obserwacji NIEba w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie” Numer referencyjny: 6/DAG/D/22 ...