Przetarg 7906692 - Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C o DMC...

   
Analizuj Zamówienie 7906692 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży
Numer referen
cyjny: 4-1C-2020-PN

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji min. 2020), nieużywanego, niebędącego pojazdem demonstracyjnym ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące pojazdu bazowego, jak i przedziału medycznego (zabudowy medycznej) określa załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy). Sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w załączonym wzorze umowy – załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności musi odpowiadać wymaganiom polskich norm PN-EN 1789A1:2011, PN-EN 1865-1A1:2015-08, PN-EN 1865-3:2012, PN-EN 1865-4:2012 oraz PN-EN 1865-5:2012 lub norm równoważnych (zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych - https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opis-przedmiotu-zamowienia-w-zakresie-zakupu-pojazdow-sanitarnych-przez-stacje-pogotowia-ratunkowego), musi być zgodny z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ, jak również posiadać niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny. Ponadto ambulans musi odpowiadać przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j., Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j., Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540398488-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:00
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34114121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się