Przetarg 8391593 - Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru...

   
Analizuj Zamówienie 8391593 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy N
owogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów Numer referencyjny: DO-ZP.271.63.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129). Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów (wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w okresie 12 miesięcy tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 40 597,350 MWh. Łączna ilość PPE wynosi 1694.
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż energii elektrycznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8467601 2021-10-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY KRUSZYNA Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na terenie Gminy Kruszyna Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg ...
8418100 2021-10-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA INOWROCŁAW Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej Numer referencyjny: ZZP.271.1.66.2021 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej (tj. świadczenie usługi kompleks...
8473238 2021-10-26
godz. 11:30
STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego
8421330 2021-10-26
godz. 13:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: OR.272.1.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej...
8473617 2021-10-29
godz. 08:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZASILANIA OBIEKTÓW W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY W ROZPRZY W ROKU 2022 Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW W Z...
8466684 2021-11-04
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 28/2021/ZP
8448990 2021-11-05
godz. 10:00
MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucyjną) energii elektrycznej do obiektów należących do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy Numer referencyjny: ZP17/2021/PN/BL Przedmiotem zam...
8481299 2021-11-10
godz. 13:00
EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. Dostawa energii elektrycznej do obiektów na terenie Euroterminal Sławków Sp. z o. na okres 01.01-31.12.2022 r.
8468559 2021-11-15
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O. Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZPU.2632.51.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...
8471204 2021-11-22
godz. 09:00
SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie