Przetarg 7598706 - Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu...

   
Analizuj Zamówienie 7598706 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego
Numer referencyjny: ZP.272.11.2020

1. Przedmiotem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego”
1.1. Zamówienie obejmuje dostawę i sadzenie drzew w pasie drogowym drogi relacji Jabłonów – Jelenin, Chotków – Jelenin, Konin Żagański – Iłowa, Szprotawa – Małomice – w ilości 1428 szt.

2. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunek i ilość drzewek.

Lp. Lokalizacja nasadzeń gmina, obręb Nr działki Ilość sadzonek Nazwa sadzonek
gatunek Min, obwód pnia (cm)/wysokość Uwagi
1. Droga relacji Jabłonów – Jelenin, Gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0003, Gmina Żagań, obręb 081009_2.0009 188, 362, 363, 364,
365
14/3,
701 300 lipa Obw. 10-12 cm
Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.
2. Droga relacji Chotków –Jelenin, gmina Brzeżnica obręb 081003_2.0002-Chotków, gmina Żagań obręb 081009_2.0009 – Jelenin 832,
705/1,
529,
530,
705/2
300 lipa Obw. 10-12 cm
Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.
3. Droga relacji Konin Żagański – Iłowa, gmina Iłowa obręb 081004_5.0006, obręb 081004_4.0001,0001, obręb 081004_5.0003 ½,
1/3,
1/31,
1/45,
636, 641/4,
780,
81,
979 340 lipa Obw. 10-12 cm
Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.
4. Droga relacji Szprotawa –Małomice, gmina Szprotawa, obręb 081007_4.0003,0003, gmina Małomice 081005_4.0001,0001 786,
797 488 lipa Obw. 10-12 cm
Wys. 1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu.

3. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów oraz metod transportu materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej.
3.1. Stosowane materiały:
3.1.1. Ziemia urodzajna
W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następująca charakterystykę:
a) ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac
i zmagazynowana w pryzmach,
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
3.1.2. Sadzonki
Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone.
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy:
a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
e) przewodnik powinien być praktycznie prosty,
3.1.2.1. Niedopuszczalne wady sadzonek:
a) silne uszkodzenia mechaniczne drzew,
b) ślady żerowania szkodników,
c) oznaki chorobowe,
d) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
e) martwice i pęknięcia kory,
f) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

3.2. Metody transportu materiałów.
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu ocienionym i wilgotnym.

4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia (nasadzenia drzewek).
4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.
4.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew.
a) miejsca nasadzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego,
b) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie pomieścić,
c) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy sadzeniu,
d) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć,
e) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
f) Zamawiający nie wymaga palikowania oraz zabezpieczenia nasadzeń przed działaniem zwierząt.

5. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru prac.
5.1. Kontrola jakości wykonanych prac:
5.1.1. Kontrola jakości usług w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:
a) zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia,
b) wykonania misek przy drzewach,
c) wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew Obmiar i odbiór robót.
Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa.
Odbiór zostanie dokonany zgodnie z wzorem umowy.

6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540133113-N-2020 z dnia: 2020-07-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego” 1.1. Zamówienie obejmuje dostawę i sadzenie drzew w pasie drogowym drogi relacji Jabłonów – Jelenin, Chotków – Jelenin, Konin Żagański – Iłowa, Szprotawa – Małomice – w ilości 1428 szt. 2. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunek i ilość drzewek. Lp. Lokalizacja nasadzeń gmina, obręb Nr działki Ilość sadzonek Nazwa sadzonek gatunek Min, obwód pnia (cm)/wysokość Uwagi 1. Droga relacji Jabłonów – Jelenin, Gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0003, Gmina Żagań, obręb 081009_2.0009 188, 362, 363, 364, 365 14/3, 701 300 lipa Obw. 10-12 cm Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 2. Droga relacji Chotków –Jelenin, gmina Brzeżnica obręb 081003_2.0002-Chotków, gmina Żagań obręb 081009_2.0009 – Jelenin 832, 705/1, 529, 530, 705/2 300 lipa Obw. 10-12 cm Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Droga relacji Konin Żagański – Iłowa, gmina Iłowa obręb 081004_5.0006, obręb 081004_4.0001,0001, obręb 081004_5.0003 ½, 1/3, 1/31, 1/45, 636, 641/4, 780, 81, 979 340 lipa Obw. 10-12 cm Wys.1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 4. Droga relacji Szprotawa –Małomice, gmina Szprotawa, obręb 081007_4.0003,0003, gmina Małomice 081005_4.0001,0001 786, 797 488 lipa Obw. 10-12 cm Wys. 1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów oraz metod transportu materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej. 3.1. Stosowane materiały: 3.1.1. Ziemia urodzajna W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następująca charakterystykę: a) ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac i zmagazynowana w pryzmach, b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 3.1.2. Sadzonki Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy: a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, e) przewodnik powinien być praktycznie prosty, 3.1.2.1. Niedopuszczalne wady sadzonek: a) silne uszkodzenia mechaniczne drzew, b) ślady żerowania szkodników, c) oznaki chorobowe, d) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, e) martwice i pęknięcia kory, f) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 3.2. Metody transportu materiałów. Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu ocienionym i wilgotnym. 4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia (nasadzenia drzewek). 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew. a) miejsca nasadzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego, b) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie pomieścić, c) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy sadzeniu, d) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć, e) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, f) Zamawiający nie wymaga palikowania oraz zabezpieczenia nasadzeń przed działaniem zwierząt. 5. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru prac. 5.1. Kontrola jakości wykonanych prac: 5.1.1. Kontrola jakości usług w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu: a) zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia, b) wykonania misek przy drzewach, c) wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew Obmiar i odbiór robót. Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa. Odbiór zostanie dokonany zgodnie z wzorem umowy. 6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa drzew miododajnych przy drogach Powiatu Żagańskiego” 1.1. Zamówienie obejmuje dostawę i sadzenie drzew w pasie drogowym drogi relacji Jabłonów – Jelenin, Chotków – Jelenin, Konin Żagański – Iłowa, Szprotawa – Małomice – w ilości 1428 szt. 2. Lokalizacja nasadzeń z podziałem na gatunek i ilość drzewek. Lp. Lokalizacja nasadzeń gmina, obręb Nr działki Ilość sadzonek Nazwa sadzonek gatunek Min, obwód pnia (cm)/wysokość Uwagi 1. Droga relacji Jabłonów – Jelenin, Gmina Brzeźnica obręb 081003_2.0003, Gmina Żagań, obręb 081009_2.0009 188, 362, 363, 364, 365 14/3, 701 300 lipa Obw. 8-10 cm Wys.1,60 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 2. Droga relacji Chotków –Jelenin, gmina Brzeżnica obręb 081003_2.0002-Chotków, gmina Żagań obręb 081009_2.0009 – Jelenin 832, 705/1, 529, 530, 705/2 300 lipa Obw. 8-10cm Wys.1,60 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Droga relacji Konin Żagański – Iłowa, gmina Iłowa obręb 081004_5.0006, obręb 081004_4.0001,0001, obręb 081004_5.0003 ½, 1/3, 1/31, 1/45, 636, 641/4, 780, 81, 979 340 lipa Obw. 8-10 cm Wys.1,60 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 4. Droga relacji Szprotawa –Małomice, gmina Szprotawa, obręb 081007_4.0003,0003, gmina Małomice 081005_4.0001,0001 786, 797 488 lipa Obw. 8-10 cm Wys. 1,60 – 2,00 m Nasadzenia będą przeprowadzone wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni .Sadzonki w odległości co 10 m z pominięciem istniejącego drzewostanu. 3. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów oraz metod transportu materiałów w celu wykonania nasadzeń zieleni przydrożnej. 3.1. Stosowane materiały: 3.1.1. Ziemia urodzajna W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następująca charakterystykę: a) ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem prac i zmagazynowana w pryzmach, b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do użytku w celu nasadzeń nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 3.1.2. Sadzonki Drzewa (sadzonki) powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i właściwie oznaczone. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać cechy: a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, c) system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, d) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, e) przewodnik powinien być praktycznie prosty, 3.1.2.1. Niedopuszczalne wady sadzonek: a) silne uszkodzenia mechaniczne drzew, b) ślady żerowania szkodników, c) oznaki chorobowe, d) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, e) martwice i pęknięcia kory, f) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, g) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 3.2. Metody transportu materiałów. Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi i nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewka muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryły korzeniowej, pędów oraz przed wyschnięciem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny być natychmiast sadzone lub gdy nie ma takiej możliwości to zadołowane w miejscu ocienionym i wilgotnym. 4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz prowadzenia prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia (nasadzenia drzewek). 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 4.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew. a) miejsca nasadzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego, b) dołki pod drzewa powinny mieć taką wielkość, aby bryła korzeniowa mogła się w nich swobodnie pomieścić, c) na dnie dołka formuje się niewielki kopczyk z ziemi urodzajnej, na którym układa się korzenie przy sadzeniu, d) korzenie uszkodzone należy przed sadzeniem obciąć, e) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, f) Zamawiający wymaga palikowania, poprzez zastosowanie minimum jednego palika o długości min 2 m i średnicy min 5 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zakończony i zabezpieczony środ-kami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin. Paliki należy zamontować od strony nawietrznej i przymocować odcinkami taśmy elastycznej parcianej o szerokości min 3 cm.
g) Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nasadzeń przed działaniem zwierzat
5. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości wykonanych prac, obmiaru i odbioru prac. 5.1. Kontrola jakości wykonanych prac: 5.1.1. Kontrola jakości usług w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu: a) zgodności realizacji nasadzeń z wytycznymi w zakresie miejsc nasadzenia, b) wykonania misek przy drzewach, c) wymiany chorych, suchych i uszkodzonych drzew Obmiar i odbiór robót. Jednostką obmiarową jest sztuka wykonania posadzenia drzewa. Odbiór zostanie dokonany zgodnie z wzorem umowy. 6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża rośliny, zboża, pasze
kody CPV 3452000, 77211600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się