Zlecenie 7345194 - Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 7345194 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-20
przedmiot zlecenia
Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załąc
zniki do niniejszego Zapytania: nr 1 Formularz ofertowy w zakresie asortymentu oraz nr 2 Projekt umowy w zakresie warunków realizacji zamówienia.
Uwaga: Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się produkty równoważne o właściwościach funkcjonalny ch i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały podane w formularzu ofertowym.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33140000, 33190000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się