Przetarg 7641691 - Dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie,...

   
Analizuj Zamówienie 7641691
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie, soczewki, dozymetrów termoluminescencyjnych indywidualnych na całe ciało
oraz wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy.
Numer referencyjny: DZ.3321.130.2020

Przedmiotem zamówienia jest :
- dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie, dozymetrów termoluminescencyjnych indywidualnych na całe ciało oraz
- wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy, z wykorzystaniem dozymetrów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dozymetrów posiadanych przez Zamawiającego :
• dawkomierz TLD typ DI-02 – na całe ciało
• dawkomierz TLD typ PI-01 – na dłonie
• dawkomierz TLD typ PI-01 – na soczewki
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą dozymetrów na dłonie instrukcji ich użytkowania wraz z formami dezynfekcji i listą używanych preparatów.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie, soczewki, dozymetrów termoluminescencyjnych indywidualnych na całe ciało oraz wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy.
Przedmiotem zamówienia jest : - dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie, dozymetrów termoluminescencyjnych indywidualnych na całe ciało oraz - wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy, z wykorzystaniem dozymetrów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dozymetrów posiadanych przez Zamawiającego : • dawkomierz TLD typ DI-02 – na całe ciało • dawkomierz TLD typ PI-01 – na dłonie • dawkomierz TLD typ PI-01 – na soczewki Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą dozymetrów na dłonie instrukcji ich użytkowania wraz z formami dezynfekcji i listą używanych preparatów.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540165930-N-2020 z dnia: 2020-09-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-07, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-10, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540170899-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-10, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-21, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540179951-N-2020 z dnia: 2020-09-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-21, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540186934-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195357-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 09:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem
zamówienia jest : - dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie, dozymetrów
termoluminescencyjnych indywidualnych na całe ciało oraz - wykonywanie pomiarów dawek
indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie
kwartalnym przez okres 36 miesięcy, z wykorzystaniem dozymetrów będących przedmiotem niniejszego
zamówienia oraz dozymetrów posiadanych przez Zamawiającego : • dawkomierz TLD typ DI-02 – na
całe ciało • dawkomierz TLD typ PI-01 – na dłonie • dawkomierz TLD typ PI-01 – na soczewki
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą dozymetrów na dłonie instrukcji ich
użytkowania wraz z formami dezynfekcji i listą używanych preparatów.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest :
- dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych na dłonie, dozymetrów termoluminescencyjnych indywidualnych na całe ciało oraz
- wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy, z wykorzystaniem dozymetrów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dozymetrów posiadanych przez Zamawiającego :
• dawkomierz termoluminescencyjny – na całe ciało
• dawkomierz termoluminescencyjny – na dłonie
• dawkomierz termoluminescencyjny – na soczewki
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą dozymetrów na dłonie instrukcji ich użytkowania wraz z formami dezynfekcji i listą używanych preparatów
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540199305-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 09:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby
dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych nastąpiła w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wykazu pracowników objętych prowadzeniem dozymetrii indywidualnej. Zamawiający
wymaga, aby pomiary były wykonywane przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu
dozymetrów, jednak nie wcześniej niż od 01.10.2020r.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby
dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych nastąpiła w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wykazu pracowników objętych prowadzeniem dozymetrii indywidualnej. Zamawiający
wymaga, aby pomiary były wykonywane przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu
dozymetrów, jednak nie wcześniej niż od 01.11.2020r.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 38341200, 71355000, 85140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się