Zlecenie 8106949 - Dostawa dostawa amortyzatora metalowo-gumowego...

   
Zamówienie 8106949 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-29
przedmiot zlecenia
Dostawa dostawa amortyzatora metalowo-gumowego SU.1502.624.2.2.3

Amortyzator metalowo-gumowy SU.1502.624.2.2.3 Koszt dostawy po
stronie Wykonawcy. Termin płatności faktury 21 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu. Termin gwarancji - minimum 12 mcy. W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 2) Klauzula informacyjna (RODO). Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU. Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się