Przetarg 7150489 - Dostawa defibrylatorów na potrzeby Pogotowia Ratunkowego we...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7150489 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-12
przedmiot ogłoszenia
Dostawa defibrylatorów na potrzeby Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PR/20/2019

1. Przedmiotem zamó
wienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych w 2019 r. wolnych od wad fizycznych i prawnych, defibrylatorów na potrzeby Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot niniejszego zamówienia musi być dopuszczony do obrotu
i wprowadzany do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia będzie finansowany z dotacji celowej na zakup defibrylatorów przekazanej w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu ratującego życie-defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”.
6. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówienia, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33182100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się