Przetarg 9943565 - Dostawa czekolad, wyrobów cukierniczych, deserów, owoców...

   
Analizuj Zamówienie 9943565 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa czekolad, wyrobów cukierniczych, deserów, owoców suszonych i bakalii Numer referencyjny: 168/2023/D
1. Przedmiotem zamówi
enia jest dostawa czekolad, wyrobów cukierniczych, deserów, owoców suszonych i bakalii do Jednostek Wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje 7 obszarów dostaw, stanowiących 14 niżej wymienionych zadań:
Grupa I: Owoce suszone i bakalie (zadania nr 1-7)
Grupa II: Czekolady, wyroby cukiernicze, desery (zadania nr 8-14).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach zamówienia (załączniki nr 4A i 4B do SWZ).
4. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania Zamawiający żąda by Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe określone w dokumentach zamówienia.
5. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 15842100-3, 15842000-2, 15332410-1, 15898000-9
Zadanie nr 1 - Owoce suszone i bakalie Część nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 2 - Owoce suszone i bakalie Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 3 - Owoce suszone i bakalie Część nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 4 - Owoce suszone i bakalie Część nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 5 - Owoce suszone i bakalie Część nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 6 - Owoce suszone i bakalie Część nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 7 - Owoce suszone i bakalie Część nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 8 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 9 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 10 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 11 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 12 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 13 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
Zadanie nr 14 - Czekolady, wyroby cukiernicze, kakao, desery, drożdże Część nr 14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia (załącznik nr 4A i 4B do SWZ).
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15332410, 15842100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10621629 2024-06-20
godz. 09:00
Śląskie Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę przypraw Przyprawy
10597051 2024-06-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa artykułów spożywczychDostawa artykułów spożywczych 07/ZP/2024
10617109 2024-06-20
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa świeżych warzyw i owoców do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Część 1: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ...
10619741 2024-06-21
godz. 12:00
Podkarpackie SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W LEŻAJSKU OD 01.07.2024 R. DO 31.12.2024 R. Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI Część 1: Szczegó...
10631702 2024-06-26
godz. 09:00
Śląskie Zapotrzebowanie na wodę mineralną średniozmineralizowaną 1,5 l - gazowaną i niegazowaną. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zapotrzebowanie na wodę mineralną średniozmineralizowaną 1,5 l ...
10619483 2024-06-27
godz. 09:00
Małopolskie DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO DPS BATOWICE W OKRESIE OD 01.07.2024 DO 31.12.2024 Część 1: NABIAŁ Część 2: WĘDLINY, MIĘSO Część 3: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE (SYPKIE) Część 4: J...
10626099 2024-06-27
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa źródlanej wody mineralnej w galonach, TP-120/24/JP Przedmiotem zamówienia jest dostawa pitnej źródlanej wody niegazowanej w butlach o objętości 18,90 L (galonach), kubków bi...
10616153 2024-07-01
godz. 10:00
Śląskie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia są:Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju Wspólny Słownik Zamówień(CPV):Warzywa korzeniowe I1. ...
10588306 2024-07-05
godz. 09:00
Małopolskie SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE SUKCESYWNA DOSTAWAARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.Ś...
10626309 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby BHP dla pracowników RZGW Warszawa z podziałem na części: Część I - Posiłki profilaktyczne, Część II - Woda, Część III - Herbata. P...