Przetarg 8884060 - Dostawa aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do...

   
Analizuj Zamówienie 8884060 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi; zestawu do hipotermii do urządzenia posiadanego przez
zamawiającego Thermogard XP firmy Medical... w podziale na 9 części.

Część 1: Aspiracyjno-próżniowy system zamknięty do pobierania krwi- 20 pozycji formularza cenowego do wyceny.

Część 2: Zestaw do hipotermii do urządzenia posiadanego przez zamawiającego Thermogard XP firmy Zoll-2 pozycje form.cenowego do wyceny.

Część 3: Akcesoria do pompy do podciśnieniowej terapii leczenia ran RENASYS GO I RENASYS TOUCH - 6 pozycji formularza cenowego do wyceny.

Część 4: Zestaw Venturi dla dorosłych-1000 sztuk.

Część 5: Narzędzia do zabiegów endoskopowych-8 pozycji formularza cenowego do wyceny.

Część 6: Pętla kolonoskopowa-50 sztuk

Część 7: Sterylny kombinezon ochronny kategorii III - 800 szt.

Część 8: Antypoślizgowa mata magnetyczna - 100 sztuk.

Część 9: Parafina histopatologiczna w granulacie-250 kg

ZP.3520/42/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152236/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 12:00
Po zmianie:
2022-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 12:30
Po zmianie:
2022-05-17 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-15
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 9221200, 33140000, 33168000, 33171000, 33192500, 35113400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , materiały medyczne , odzież medyczna i jednorazowa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8869538 2022-05-30
godz. 10:00
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM DZ/11/2022 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Numer referencyjny: DZ/11/2022 Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w ...
8869476 2022-05-30
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODCZYNNIKÓW I PRÓBÓWEK DO BADAŃ W TECHNICE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ Numer referencyjny: WSzSL/FZ-40/22 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników...
8869540 2022-06-01
godz. 09:00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE „Dostawa elektrod wraz z dzierżawą systemu do mapowania elektroanatomicznego serca 3D z kompatybilnymi: generatorem prądu i pompą irygacyjną oraz systemem elektrofizjologicznym” Numer refere...
8876664 2022-06-02
godz. 12:00
ISALUS SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest budowa prototypu produkcyjnego urządzenia do wczesnego wykrywania raka piersi i monitorowania stanu zdrowia piersi kobiet pod nazwą AILIS . W ramach projektu "Opr...
8887135 2022-06-06
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAM. PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUPY I DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI METODĄ ELISA Numer referen...
8903092 2022-06-10
godz. 09:00
INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE Różne wyroby medyczne w tym produkty do leczenia pacjentów z EB Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-35/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych w tym produktów do lecze...
8894535 2022-06-12
godz. 23:59
SMILE INSTITUTE SP. Z O.O. Dostawa unitu stomatologicznego do gabinetu w Lubartowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów stomatologicznych: Unit stomatologiczny z pompą i kompresorem – 1 szt. Poniż...
8910082 2022-06-13
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH Numer referencyjny: DZP. 382.PN.10.2022 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych podzielonych na 64 pakiety. Wymienione produk...
8914668 2022-06-17
godz. 23:59
JAROSŁAW BOGDAN ĆWIKŁA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Opracowanie innowacyjnej spersonalizowanej usługi - terapii skojarzonej u chorych na zaawansowane, nieresekcyjne, progresywne nowotwory neuroendokrynne (NEN) Kod CPV: 33696000-5 Odczynniki ...
8910056 2022-06-20
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku; PN-88/22/EP Numer referencyjny: PN-88/22/EP Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy zawiera...