Przetarg 7483764 - Dostawa artykułów spożywczych do klubów seniora w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483764 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa artykułów spożywczych do klubów seniora w Lublinie w ramach realizacji projektu LUBInclusiON.
Numer referencyjny: ZP
-P-I.271.51.2020

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę artykułów spożywczych do Klubów Seniora w Lublinie: 1) Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej „Kalina” ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin. 2) Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej „Betania” al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin. 3) Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin. 4) Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin. 5) Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin. 6) Klub Seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej ul. Archidiakońska 7, 20-113 Lublin. 7) Klubu Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540084193-N-2020 z dnia: 2020-05-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe albo osobiście lub za
pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin,
Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek
pomiędzy 7:30 a 15:30
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo
pozostawić w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080
Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek pomiędzy 7:30 a 15:30
W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe albo osobiście lub za
pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin,
Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek
pomiędzy 7:30 a 15:30
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo
pozostawić w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080
Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek - piątek pomiędzy 7:30 a 15:30
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15200000, 15600000, 15820000, 15830000, 15840000, 15850000, 15860000, 15870000, 15890000, 15893000, 15896000, 15897000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się