Przetarg 7913219 - Dostawa artykułów nabiałowych Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7913219 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa artykułów nabiałowych
Numer referencyjny: IZP/2500/08/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spo
ywczych - nabiału
do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.00.00-5
2 Wielkość i struktura zamówienia.
Asortyment oraz szacunkowa ilość zamawianego towaru w okresie 12 miesięcy określa - załącznik nr 1a do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).
Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie
o realizację dostaw w wielkości podanej w formularzu asortymentowo-cenowym. Dostawy dokonywane w trakcie realizacji umowy mogą różnić się ilościowo od wartości podanej w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy..
3. Warunki dostawy
3.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.
3.2 Wielkość i struktura zamówienia.
Asortyment oraz szacunkową ilość zamawianego towaru w okresie 12 miesięcy określa – załącznik nr 1a do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.
Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie
o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo-cenowym. Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
3.3 Warunki dostawy
1 Wykonawca będzie dostarczał zamówiony towar na bieżąco – codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 600 - 700 własnym transportem na swój koszt po uprzednim zamówieniu w formie telefonicznej, złożonym na dzień przed terminem dostawy. Ilości i rodzaj dostarczonego towaru ma być zgodny ze złożonym zamówieniem.
2 Dostarczony towar winien być świeży i posiadać ważną datę przydatności do spożycia
a jego wartości smakowe i organoleptyczne powinny odpowiadać pierwszemu gatunkowi wyrobu. Każdy produkt ma być oznaczony w sposób czytelny, z datą produkcji oraz datą przydatności do spożycia.
3 Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu handlowy dokument identyfikacji na dostarczony towar.
4 Warunki produkcji i dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami HACCP.
5 Termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy:
a) min. 5 dni na artykuły nabiałowe wyszczególnione w poz. 4, 8, 15, 16, 17.
b) min. 20 dni na artykuły nabiałowe wyszczególnione w poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14.
c) min. 30 dni na artykuły nabiałowe wyszczególnione w poz. 9, 10, 11.
6 Miejscem dostawy jest magazyn żywności Zamawiającego znajdujący się
w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego 19. Wykonawca dokona również wniesienia zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego.
Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest magazynier lub kierownik działu żywienia.
7 Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany
w cenę dostarczanego towaru.
UWAGA!
Mleko krowie pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2,0% należy dostarczać
w opakowaniu 5 l.
Mleko krowie pasteryzowane o zawartości tłuszczu 3,2% należy dostarczać
w opakowaniu nie większym niż 1 litr.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się