Przetarg 8316057 - Dostawa aparatury medycznej II. Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 8316057 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury medycznej II. Numer referencyjny: RA-ZP.2610.48.2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej I
I, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację i uruchomienie Przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy oraz przeprowadzić przeszkolenie pracowników Szpitala Klinicznego, w miejscu dostawy, w zakresie zapewniającym bezpieczne użytkowanie i prawidłową obsługę Przedmiotu zamówienia.
Dostawa lodówek do przechowywania krwi. Część nr 1 Dostawa lodówek do przechowywania krwi – 7 szt.
Dostawa stołów operacyjnych do sal cięć cesarskich z wyposażeniem. Część nr 2 Dostawa stołów operacyjnych do sal cięć cesarskich z wyposażeniem – 2 komplety.
Dostawa rejestratora do pomiaru pH i impedancji z wyposażeniem. Część nr 3 Dostawa rejestratora do pomiaru pH i impedancji z wyposażeniem–1 zestaw.
Dostawa bilirubinometru przezskórnego z wyposażeniem. Część nr 4 Dostawa bilirubinometru przezskórnego z wyposażeniem – 1 komplet.
Dostawa termometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego. Część nr 5 Dostawa termometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt.
Dostawa urządzeń do badania wad wzroku i zeza. Część nr 6 Dostawa urządzeń do badania wad wzroku i zeza – 2 komplety.
Dostawa aparatu do testów oddechowych z wyposażeniem. Część nr 7 Dostawa aparatu do testów oddechowych z wyposażeniem –1 komplet.
Dostawa Holtera 12 kanałowego EKG i ABPM oraz próby wysiłkowej. Część nr 8 Dostawa Holtera 12 kanałowego EKG i ABPM oraz próby wysiłkowej - 1 zestaw.
Dostawa lodówek do przechowywania leków - podblatowa. Część nr 9 Dostawa lodówek do przechowywania leków - podblatowa – 19 szt.
Dostawa podgrzewaczy do mleka. Część nr 10 Dostawa podgrzewaczy do mleka – 2 szt.
Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu z wyposażeniem. Część nr 11 Dostawa aparatu do leczenia tlenkiem azotu z wyposażeniem– 1 zestaw.
Dostawa manometru anoraktalnego. Część nr 12 Dostawa manometru anoraktalnego – 1 komplet.
Dostawa fantoma do nauki wkłuć centralnych. Część nr 13 Dostawa fantoma do nauki wkłuć centralnych – 1 zestaw.
Dostawa Lamp zabiegowych mobilnych. Część nr 14 Dostawa Lamp zabiegowych mobilnych – 4 szt.
Dostawa lodówki transportowej do przewozu badań wysyłkowych z wyposażeniem. Część nr 15 Dostawa lodówki transportowej do przewozu badań wysyłkowych z wyposażeniem –1 komplet.
Dostawa Aparatu video EEG z wyposażeniem. Część nr 16 Dostawa Aparatu video EEG z wyposażeniem –1 komplet.
Dostawa budek tlenowych. Część nr 17 Dostawa budek tlenowych – 6 szt.
Dostawa krzesła do ćwiczeń mięśni dna miednicy. Część nr 18 Dostawa krzesła do ćwiczeń mięśni dna miednicy – 1 szt.
Dostawa zestawu do chłodzenia ciała. Część nr 19 Dostawa zestawu do chłodzenia ciała – 1 szt.;
Dostawa Histeroskopu diagnostyczno - operacyjnego. Część nr 20 Dostawa Histeroskopu diagnostyczno - operacyjnego– 1 szt.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 169-442045 z dnia 2021-09-01:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 172-449193 z dnia 2021-09-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Dostawa termometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego.
Powinno być:
Dostawa tonometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dostawa termometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt.
Powinno być:
Dostawa tonometru do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy.
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia – w ciągu 70 dni od daty zawarcia umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE
Powinno być:
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 31524110, 33100000, 33121100, 33122000, 33123200, 33124100, 33157810, 33161000, 33186200, 33190000, 33192230, 38425100, 39711130
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się