Przetarg 7311483 - Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Katedry...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7311483 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału BiNOŻ PŁ
Numer referencyjny: ZP/2/
2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału BiNOŻ PŁ, w postaci:
Pakiet 1 – Voltometr do pomiaru potencjału i oporności monowarstwy komórek nabłonkowych – 1 szt.
Pakiet 2 – Wirówka stołowa bez chłodzenia do hodowli komórek – 1 szt.
Pakiet 3 – Mikroskop biologiczny – 1 szt.
Pakiet 4 – Komora laminarna o pionowym przepływie powietrza II klasy bezpieczeństwa (Biohazard) – 1 szt.
Pakiet 5 – Inkubator z konwekcją naturalną z bardzo dobrą dokładnością temperatury – 1 szt.
Pakiet 6 – Mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu i kontraście, z kamerą oraz komputerowym systemem rejestracji i analizy obrazu (do zastosowań w hodowli komórek) – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiet 1
Pakiet 1 – Voltometr do pomiaru potencjału i oporności monowarstwy komórek nabłonkowych – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: pakiet 2
Pakiet 2 – Wirówka stołowa bez chłodzenia do hodowli komórek – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: pakiet 3
Pakiet 3 – Mikroskop biologiczny – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: pakiet 4
Pakiet 4 – Komora laminarna o pionowym przepływie powietrza II klasy bezpieczeństwa (Biohazard) – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: pakiet 5
Pakiet 5 – Inkubator z konwekcją naturalną z bardzo dobrą dokładnością temperatury – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: pakiet 6
Pakiet 6 – Mikroskop odwrócony do obserwacji w jasnym polu i kontraście, z kamerą oraz komputerowym systemem rejestracji i analizy obrazu (do zastosowań w hodowli komórek) – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023156-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-11, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 10:00,
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się