Przetarg 7689431 - Dostawa aparatury dla Wydziału Chemii Uniwersytetu...

   
Analizuj Zamówienie 7689431 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części Numer referencyjny: J711.291.1.72.2020.MP
I cz
ść – dostawa suchego bloku grzewczego – 1 szt.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:1) I część – dostawa suchego bloku grzewczego – 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części I).Zamówienie obejmuje:1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;2) montaż, instalację sprzętu;3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim Bionanova) realizowany w ramach programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe” Techmatstrateg, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.Okres gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV, okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
II część – dostawa inkubatora z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 szt.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:1) II część – dostawa inkubatora z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części II).Zamówienie obejmuje:1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;2) montaż, instalację sprzętu;3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim Bionanova) realizowany w ramach programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe” Techmatstrateg, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.Okres gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV, okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
III część – dostawa mieszadła magnetycznego – 1 szt.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części:1) III część – dostawa mieszadła magnetycznego – 1 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części III).Zamówienie obejmuje:1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;2) montaż, instalację sprzętu;3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim Bionanova) realizowany w ramach programu strategicznego „Nowoczesne technologie materiałowe” Techmatstrateg, umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019.Okres gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszy niż 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XIV, okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się