Przetarg 8163714 - DOSTAWA AMBULANSU TYPU B 1. Przedmiotem zamówienia jest...

   
Analizuj Zamówienie 8163714 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA AMBULANSU TYPU B

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ambulansu drogowego typu B, którego szczegółowy opi
s, wymagania oraz parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, bez przebiegu eksploatacyjnego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2020 ambulansu drogowego typu B z zabudową części medycznej, spełniającego wymogi normy PN-EN 1789 lub równoważnej.
b) Ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2022), obowiązującej normy PN-EN 1789 lub równoważnej dla środka transportu drogowego typu B.
c) Ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2015 poz. 1475). Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
d) Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić upoważniony personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

3/TP/2021/D
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34114121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się