Przetarg 7131280 - Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora...

   
Analizuj Zamówienie 7131280 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu
Numer referencyjny: ADZP-381-53/
19

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow, respiratora noworodkowego dla SZOZ n MiD w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zamówienia częściowe : zamówienie częściowe nr 1: Dostawa akcesorii do aparatu Infant Flow, zamówienie częściowe nr 2: Dostawa akcesorii do respiratora noworodkowego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy (tabela Nr 1,2), który określa ilości i parametry.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa akcesorii do aparatu Infant Flow
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesorii do aparatu Infant Flow. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy (tabela Nr 1), który określa ilości i parametry

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa akcesorii do respiratora noworodkowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesorii do respiratora noworodkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy (tabela Nr 2), który określa ilości i parametry.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540243385-N-2019 z dnia: 2019-11-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: 09:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-18, godzina: 09:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540244341-N-2019 z dnia: 2019-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu: Data 2019-11-18, godzina :09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu: Data 2019-11-22, godzina :09:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się