Przetarg 7476703 - Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7476703 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-12
przedmiot ogłoszenia
Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
Numer refere
ncyjny: OI.271.7.2020

1) aparatu ochrony dróg oddechowych - 8 sztuk,
2) kamery cyfrowej termowizyjnej - 2 sztuk,
3) zestawu narzędzi hydraulicznych - 1 zestaw,
4) zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 plecakowy - 1 sztuki,
5) drabiny dachowej z uchwytem (pałąkiem do kalenicy) - 2 sztuk,
6) lancy gaśniczej - 2 sztuk,
7) lancy kominowej prostej mgłowej - 2 sztuk,
8) drabiny przystawnej jednoprzęsłowej - 2 sztuk,
9) piły spalinowej na wysięgniku (przecinarka) do gałęzi - 1 sztuki,
10) drabiny przystawnej dwuprzęsłowej - 1 sztuki,
dla jednostek OSP w Gminie Dukla.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszej SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540085262-N-2020 z dnia: 2020-05-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 08:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 08:00,
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Medyczna, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża artykuły, osprzęt, sprzęt medyczny, sprzęt i instalacje p-poż, maszyny i sprzęty inne, urządzenia drobne, materiały medyczne
kody CPV 35110000, 38651600, 43812000, 44423200, 44481100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się