Zlecenie 10271027 - Dokumentacja techniczna dotycząca izolacji fundamentów...

   
Zamówienie 10271027 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-19
przedmiot zlecenia
Dokumentacja techniczna dotycząca izolacji fundamentów
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Różana 4,4A w Poznani
u (Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej
dotyczącej remontu ścian fundamentowych w zakresie:
A) Oceny stanu technicznego ściany fundamentowej od strony podwórza
B) Oceny stanu technicznego ściany fundamentowej od strony ulicy
C) Dokonanie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji piwnic budynku mieszkalnego
D) Wykonanie odkrywek technicznych:
- dwóch od strony podwórza
- dwóch od strony ulicy
E) Wykonanie dokumentacji technicznej remontu ścian fundamentowych
F) Sporządzenie przedmiaru robót w układzie kosztorysowym, zawierający zapis
szczegółowego wyliczenia ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych
pozycjach wraz z ewentualnymi odnośnikami do numerów rysunków
G) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu katalogi KNR i KNNR
H) Sporządzenie dokumentacji w wersji papierowej-4 egz. oraz w wersji
elektronicznej przekazanej na nośniku CD
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10422401 2024-04-22
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie dokumentacji technicznej na remont balkonów wraz z malowaniem elewacji oraz remont kominów ponad dachem obejmujący wymianę uszkodzonych czap.
10433363 2024-04-23
godz. 12:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont nieruchomości Sądu Apelacyjnego w Katowicach przy Al. W. Korfantego ...
10451331 2024-04-23
godz. 23:59
Śląskie Zlecę wykonanie (na początek dwóch a docelowo sześciu) wizualizacji przekrojów ścian szkieletowych drewnianych, stropu i dachu budynku.
10431387 2024-04-26
godz. 08:00
Podkarpackie I.4125.1.2024.MJ ,,Modernizacja budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie” – opracowanie dokumentacji projektowej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
10400362 2024-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Roboty zabezpieczające w zakresie elewacji trybun B, C i D inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót niezbędnych ...
10462686 2024-04-26
godz. 10:00
Pomorskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji podziale na 2 zadania: a) Zadanie 1-projekt koncepcyjny pn. Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku C MIR-PIB ul. Kołlątaja 1 na potrzeby laborat...
10425873 2024-04-26
godz. 12:00
Małopolskie „Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Nowym Brzesku wraz z wymaganą infrastrukturą” Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Nowym Brzesku wraz ...
10446365 2024-04-26
godz. 15:00
Dolnośląskie Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na prace remontowe Remont toalety uczniowskiej męskiej oraz toalety dla nauczycieli
10441211 2024-05-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy/rozbiórki budynków gospodarczych w zasobach ZGM Lubawka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy Aleja ...
10432343 2024-05-10
godz. 14:00
Łódzkie Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu remontu budynku kompleksu odnowy biologicznej wchodzącego w skład Hotelu Solina SPA w Myczkowcach k/Soliny wraz z uzyska...