Przetarg 7379778 - Dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza żołnierzy Wojska...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7379778 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-10
przedmiot ogłoszenia
Dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1920 r., zlokalizowanego w miejscowości Wolic
a Śniatycka (gm. Komarów-Osada), działka nr 328/1
Numer referencyjny: RGO.I.271.7.2020

Dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1920 r., zlokalizowanego w miejscowości Wolica Śniatycka (gm. Komarów-Osada), działka nr 328/1

Robota budowlana


a) Zakres prac dla zadania obejmuje dokończenie całości ogrodzenia w tym m.in.:

• izolacja pozioma z foli na fundamencie pod projektowane cokoły i słupki ze sztucznego kamienia o wymiarach 69[50]x29x28 - imitacja piaskowca o grubości ścianek 6cm, połączenia spoinowane gotową zaprawą do spoinowania, pustki wewnętrzne pustaków wypełnione zaprawa cementową M12,
• nakrywy cokołów i słupków wykonane z płaskich płyt ze sztucznego kamienia imitującego piaskowiec o wymiarach 100x36x6cm,
• wszystkie elementy ze sztucznego kamienia impregnowane hydrofobowo i przeciw porostom,
• między słupkami zostaną zamontowane przęsła ogrodzeniowe stalowe z elementów profilowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorze grafitowym (wg dokumentacji projektowej). Przęsła osadzone na stalowych słupkach pośrednich zamontowanych w fundamencie.
• brama stalowa dwuskrzydłowa z profili zamkniętych w kolorze grafitowym. Montaz bramy pomiędzy istniejącymi słupkami murowanymi.


b) Kod CPV
45000000-7, 45100000-8, 45200000-9

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przewidział wykonanie ogrodzenia z materiałów identycznych jak istniejące ogrodzenie

d) Zamawiający przekazuje druk pomocniczy do wyceny wartości zadania (przedmiar robót)
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża ogrodzenia
kody CPV 45000000, 45100000, 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się