Zlecenie 9009505 - Dobór, dostawa i montaż pochodni amoniaku/Selection,...

   
Zamówienie 9009505 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-29
przedmiot zlecenia
Dobór, dostawa i montaż pochodni amoniaku/Selection, delivery and mounting of ammonia flare PU-1904

Dear Sirs, ANWIL S.A. inv
ites you to submit an offer for Selection, delivery and mounting of ammonia flare PU-1904”. Offers submission: Offers must be submitted in electronic format on the Purchasing Platform CONNECT. Possible offer detailed specification, please add as an attachment. Any questions for additional information or clarification, please contact in writing only on the Purchasing Platform CONNECT. Replies will be sent the same way. According to the content of the inquiry ANWIL SA reserves the right to unrestricted selection of company/companies with whom the negotiations will be carried out with reference to the part or whole range of submitted replies and to enter into a contract with more than one Supplier appointed by way of the negotiations, in addition the scope of the contract may include whole or only the part of the scope of submitted reply to the inquiry. ANWIL SA reserves the right to cancel or to close the process of the Supplier selection and withdraw from the negotiations without giving any reason. Considering above mentioned no claims are entitled toward ANWIL S.A. That inquiry constitutes invitation to negotiations in understanding of article 72 polish Civil Code hence regulations concerning the offer in understanding of article 66 and next polish Civil Code aren’t applicable. ================================== Szanowni Państwo, ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Dobór, dostawa i montaż pochodni amoniaku PU-1904”. Składanie ofert: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik. Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą. Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.
branża Ciepłownictwo i gaz, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża instalacje przemysłowe, maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje przemysłowe , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9071558 2022-08-29
godz. 23:59
KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O. Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Młota Charpyego – 1 szt. Sp...
9094170 2022-08-30
godz. 00:00
TAURON WYDOBYCIE S.A. 155_N_PR Dostawa – modernizacja układu smarowania wirówek HTS-40 wraz z układem odwadniania w Obiekcie Kompleksowym dla TAURON Wydobycie S.A. – Zakład Górniczy Janina
9107138 2022-08-31
godz. 15:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Wykonanie w formule EPC zadania nr 30948 pt. „Zabudowa filtrów mechanicznych na zasilaniu wodą obiegową układu chłodzenia kompresora gazu obiegowego 11CM-01 z instalacji HON VI” Wy...
9100791 2022-08-31
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 50166123_Zestaw napr. akumulatora olejowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. Zapytanie dotyczy zakupu: 50166123_Zestaw napr...
9097608 2022-09-02
godz. 11:00
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. W KLECZEWIE LUS_ Sprzedaż części do turbiny z magazynu 175 EL. Pątnów
9100573 2022-09-05
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WOLSZTYNIE Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej” Numer referencyjny: ID.272.66.2022 Zakup wyposażenia w r...
9109399 2022-09-06
godz. 13:00
MESKO S.A. Zakup 1 szt. prasy hydraulicznej wysięgnikowej górnego nacisku ( min.65T)do prasowania mas pirotechnicznych.
9083535 2022-09-09
godz. 15:00
GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O. Przeglądy aktuatorów prod. Bettis zainstalowanych w KPMG Kosakowo
9095951 2022-09-09
godz. 15:00
CEMENTOWNIA WARTA S.A. Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu uzyskania produktu o ulepszonych parametrach jakościowych I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest dosta...
9101275 2022-09-12
godz. 23:59
ELEMENTAL HOLDING S.A "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” *** ENGLISH VER...