Zlecenie 10321440 - Detektor substancji - spektrometr FT-IR

   
Zamówienie 10321440
źródło Internet
data publikacji 2024-03-14
przedmiot zlecenia
Detektor substancji - spektrometr FT-IR
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
forma zapytanie o cenę
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10396627 2024-04-17
godz. 16:00
Małopolskie 130005965 Zestaw wag - precyzyjna i analityczna (lab. B+R) - Zakład Myślenice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zestaw wag - precyzyjna i analityczna Zestaw wag - precyzyjna i analityczna (lab. ...
10425351 2024-04-17
godz. 23:59
Podlaskie Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego z napędem spalinowym i/lub hydraulicznym eksploatowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA...
10431097 2024-04-18
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa mikroskopu badawczego
10446168 2024-04-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wag laboratoryjnych
10449141 2024-04-24
godz. 23:59
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja czytnika płytek (dalej: „urządzenie”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - minimalne parametry techniczne urządzenia - stanow...
10463501 2024-04-29
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie napraw, konserwacji i przeglądów serwisowych aparatury badawczej dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej im. prof. Kazimierza Panka w Bydgoszczy Część 1: Przegląd spektrometru ...
10385502 2024-04-30
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa zestawu do suszenia i próżniowego zatężania próbek biologicznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do s...
10343364 2024-04-30
godz. 16:00
Małopolskie 130005889 Komory starzeniowe (Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Myślenice) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Komora starzeniowa z naturalnym obiegiem powietrza Zakup i dostawa komory starzeniowej ...
10463966 2024-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie bioreaktora dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG w Puławach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodza...
10451106 2024-05-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dyfrakcji laserowej, szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) (Załącznik nr 7 do SWZ) oraz w projektowanych postanowie...