Przetarg 5062031 - Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului de...

   
Analizuj Zamówienie 5062031
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-14
przedmiot ogłoszenia
Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare a judetului Maramures pentru activitatile aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000
forma przetarg inny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Rumunia
województwo realizacji
kraj organizatora Rumunia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8992699 2022-07-01
godz. 15:00
URZĄD GMINY ROPCZYCE Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce w 2022 rok
9002339 2022-07-04
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE Wykonywanie usługi rozładunku oraz niszczenia wyrobów tytoniowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
8988184 2022-07-04
godz. 15:00
ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O. zakresiezagospodarowanie w 2023 r. popiołu dennego w postaci piasków ze złóż fluidalnych Zielonego Bloku (kod odpadu 10 01 24).
8999689 2022-07-05
godz. 08:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. CENTRALA W WARSZAWIE Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w gminie Twardogóra
9011401 2022-07-05
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W RZĘDOWIE Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych PET bezbarwny
8993060 2022-07-05
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY IŁOWA Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa na lata 2017-2032 w 2022 r. jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda...
8988672 2022-07-06
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RYBNIKU Załadunek, transport i zagospodarowanie zawartości piaskownika z tymczasowego miejsca gromadzenia tj.: oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach w ilości rocznej około 450 ton.
8973541 2022-07-11
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z NIEruchomości zamieszkałych, NIEruchomości w części zamieszkałych z terenu Gminy...
8976755 2022-07-12
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie pochodzących z obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinic...
9009004 2022-08-02
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Opróżnianie zbiorników i transport ścieków II/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie ścieków prz...