Zlecenie 9011060 - CZĘŚĆ I: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie...

   
Zamówienie 9011060 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
CZĘŚĆ I: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osob
owych grup uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Uczestnikami projektu objętymi ww. działaniem są osoby nowoociemniałe i osoby z ich otoczenia – w każdej grupie znajdzie się 1 osoba nowoociemniała oraz 4 osoby z jej otoczenia: najbliższa rodzina, opiekunowie, wolontariusze itp. Osoby nowoociemniałe biorące udział w projekcie to zarówno takie, które nagle utraciły wzrok, np. w wyniku wypadku, jak również takie, które utraciły wzrok w wyniku postępującej utraty widzenia. Wsparcie uczestników w projekcie zakłada zorganizowanie szkoleń, warsztatów i treningów, podczas których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności dotyczące nowoczesnej rehabilitacji w wielu dziedzinach. Ponieważ sytuacja każdej osoby niewidomej i jej rodziny jest zróżnicowana, dopiero opracowanie indywidualnego planu działania pokaże, jakich instruktorów i specjalistów będzie potrzebowała poszczególna grupa. Zakłada się zajęcia z zakresu m.in. nauki orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki brajla, zajęcia z psychologiem, rehabilitantem wzroku, szkolenia tyfloinformatyczne, aktywności sportowe, kulturalne oraz inne, jeśli będą takie uzasadnione potrzeby. Rolą Specjalistów ds. wsparcia uczestników jest przeprowadzenie z nimi zajęć: szkoleń, warsztatów i treningów, które zostały dla nich przewidziane w Indywidualnych Planach Działań (IPD). W ramach zajęć realizowane będą następujące zakresy tematyczne (części zamówienia): CZĘŚĆ I: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, w tym np. wykorzystanie kierunków świata, techniki ochronne, omijanie przeszkód, pokonywanie schodów, krawężników, uskoków, poruszanie się po chodniku, w tłumie, przechodzenie przez ulicę, korzystanie z komunikacji publicznej, lokalizacja obiektów w przestrzeni, posługiwanie się białą laską, planowanie trasy, tworzenie wyobrażeń przestrzennych, wykorzystanie technologii GPS itp.CZĘŚĆ II: tyfloinformatyka: obsługa rozwiązań informatycznych i tyfloinformatycznych ułatwiających codzienne funkcjonowanie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osobowych grup uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Uczestnikami projektu objętymi ww. działaniem są osoby nowoociemniałe i osoby z ich otoczenia – w każdej grupie znajdzie się 1 osoba nowoociemniała oraz 4 osoby z jej otoczenia: najbliższa rodzina, opiekunowie, wolontariusze itp. Osoby nowoociemniałe biorące udział w projekcie to zarówno takie, które nagle utraciły wzrok, np. w wyniku wypadku, jak również takie, które utraciły wzrok w wyniku postępującej utraty widzenia. Wsparcie uczestników w projekcie zakłada zorganizowanie szkoleń, warsztatów i treningów, podczas których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności dotyczące nowoczesnej rehabilitacji w wielu dziedzinach. Ponieważ sytuacja każdej osoby niewidomej i jej rodziny jest zróżnicowana, dopiero opracowanie indywidualnego planu działania pokaże, jakich instruktorów i specjalistów będzie potrzebowała poszczególna grupa. Zakłada się zajęcia z zakresu m.in. nauki orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki brajla, zajęcia z psychologiem, rehabilitantem wzroku, szkolenia tyfloinformatyczne, aktywności sportowe, kulturalne oraz inne, jeśli będą takie uzasadnione potrzeby. Rolą Specjalistów ds. wsparcia uczestników jest przeprowadzenie z nimi zajęć: szkoleń, warsztatów i treningów, które zostały dla nich przewidziane w Indywidualnych Planach Działań (IPD). W ramach zajęć realizowane będą następujące zakresy tematyczne (części zamówienia): II. CZĘŚĆ II: tyfloinformatyka: obsługa rozwiązań informatycznych i tyfloinformatycznych ułatwiających codzienne funkcjonowanie, w tym np. obsługa komputera z wykorzystaniem specjalistycznych programów powiększających obraz oraz odczytujących ekran, programy OCR; technologie mobilne wspierające osoby niewidome i słabowidzące: architektura systemu Android i iOS, podstawowa obsługa smartfonów lub tabletów oraz technologie asystujące wspierające osoby niewidome i słabowidzące; wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii rekompensujących brak widzenia, sprzęt specjalistyczny: brajlowskie monitory, przenośne i stacjonarne powiększalniki, urządzenia lektorskie, nawigacja GPS oraz urządzenia udźwiękawiające otoczenie itp.CZĘŚĆ III: wsparcie psychologiczne Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osobowych grup uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Uczestnikami projektu objętymi ww. działaniem są osoby nowoociemniałe i osoby z ich otoczenia – w każdej grupie znajdzie się 1 osoba nowoociemniała oraz 4 osoby z jej otoczenia: najbliższa rodzina, opiekunowie, wolontariusze itp. Osoby nowoociemniałe biorące udział w projekcie to zarówno takie, które nagle utraciły wzrok, np. w wyniku wypadku, jak również takie, które utraciły wzrok w wyniku postępującej utraty widzenia. Wsparcie uczestników w projekcie zakłada zorganizowanie szkoleń, warsztatów i treningów, podczas których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności dotyczące nowoczesnej rehabilitacji w wielu dziedzinach. Ponieważ sytuacja każdej osoby niewidomej i jej rodziny jest zróżnicowana, dopiero opracowanie indywidualnego planu działania pokaże, jakich instruktorów i specjalistów będzie potrzebowała poszczególna grupa. Zakłada się zajęcia z zakresu m.in. nauki orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki brajla, zajęcia z psychologiem, rehabilitantem wzroku, szkolenia tyfloinformatyczne, aktywności sportowe, kulturalne oraz inne, jeśli będą takie uzasadnione potrzeby. Rolą Specjalistów ds. wsparcia uczestników jest przeprowadzenie z nimi zajęć: szkoleń, warsztatów i treningów, które zostały dla nich przewidziane w Indywidualnych Planach Działań (IPD). W ramach zajęć realizowane będą następujące zakresy tematyczne (części zamówienia): III. CZĘŚĆ III: wsparcie psychologiczne, w tym m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości i samooceny, radzenie sobie z niepełnosprawnością, wzmocnienie motywacji do rozwoju osobistego, zawodowego i utrzymania aktywności po zakończeniu udziału w projekcie, tworzenie trwałych i silnych więzi z otoczeniem, nauka wyrażania własnych myśli i potrzeb, nauka sposobu komunikacji, dbałość o własne prawa bez naruszania praw innych, nauka efektywnego rozwiązywania problemów uczestników, radzenie sobie ze stresem, nauka adaptacji w nowym środowisku itp.CZĘŚĆ IV: zajęcia z aktywności sportowej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osobowych grup uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Uczestnikami projektu objętymi ww. działaniem są osoby nowoociemniałe i osoby z ich otoczenia – w każdej grupie znajdzie się 1 osoba nowoociemniała oraz 4 osoby z jej otoczenia: najbliższa rodzina, opiekunowie, wolontariusze itp. Osoby nowoociemniałe biorące udział w projekcie to zarówno takie, które nagle utraciły wzrok, np. w wyniku wypadku, jak również takie, które utraciły wzrok w wyniku postępującej utraty widzenia. Wsparcie uczestników w projekcie zakłada zorganizowanie szkoleń, warsztatów i treningów, podczas których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności dotyczące nowoczesnej rehabilitacji w wielu dziedzinach. Ponieważ sytuacja każdej osoby niewidomej i jej rodziny jest zróżnicowana, dopiero opracowanie indywidualnego planu działania pokaże, jakich instruktorów i specjalistów będzie potrzebowała poszczególna grupa. Zakłada się zajęcia z zakresu m.in. nauki orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki brajla, zajęcia z psychologiem, rehabilitantem wzroku, szkolenia tyfloinformatyczne, aktywności sportowe, kulturalne oraz inne, jeśli będą takie uzasadnione potrzeby. Rolą Specjalistów ds. wsparcia uczestników jest przeprowadzenie z nimi zajęć: szkoleń, warsztatów i treningów, które zostały dla nich przewidziane w Indywidualnych Planach Działań (IPD). W ramach zajęć realizowane będą następujące zakresy tematyczne (części zamówienia): IV. CZĘŚĆ IV: zajęcia z aktywności sportowej, w tym m.in. możliwości uprawiania sportu przez osoby z dysfunkcją wzroku, metody bezwzrokowego uprawiania sportu, udział w zorganizowanych zajęciach, rozwój pasji sportowych pomimo ograniczeń wzrokowych, dbałość o kondycję fizyczną, zajęcia usprawniające itp.CZĘŚĆ V: zajęcia z aktywności kulturalnej i turystycznej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osobowych grup uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Uczestnikami projektu objętymi ww. działaniem są osoby nowoociemniałe i osoby z ich otoczenia – w każdej grupie znajdzie się 1 osoba nowoociemniała oraz 4 osoby z jej otoczenia: najbliższa rodzina, opiekunowie, wolontariusze itp. Osoby nowoociemniałe biorące udział w projekcie to zarówno takie, które nagle utraciły wzrok, np. w wyniku wypadku, jak również takie, które utraciły wzrok w wyniku postępującej utraty widzenia. Wsparcie uczestników w projekcie zakłada zorganizowanie szkoleń, warsztatów i treningów, podczas których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności dotyczące nowoczesnej rehabilitacji w wielu dziedzinach. Ponieważ sytuacja każdej osoby niewidomej i jej rodziny jest zróżnicowana, dopiero opracowanie indywidualnego planu działania pokaże, jakich instruktorów i specjalistów będzie potrzebowała poszczególna grupa. Zakłada się zajęcia z zakresu m.in. nauki orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki brajla, zajęcia z psychologiem, rehabilitantem wzroku, szkolenia tyfloinformatyczne, aktywności sportowe, kulturalne oraz inne, jeśli będą takie uzasadnione potrzeby. Rolą Specjalistów ds. wsparcia uczestników jest przeprowadzenie z nimi zajęć: szkoleń, warsztatów i treningów, które zostały dla nich przewidziane w Indywidualnych Planach Działań (IPD). W ramach zajęć realizowane będą następujące zakresy tematyczne (części zamówienia): V. CZĘŚĆ V: zajęcia z aktywności kulturalnej i turystycznej, w tym m.in. podróżowanie osób z dysfunkcją wzroku, dostępność obiektów kultury i obiektów turystycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, oferta kulturalna dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących: dostępne zasoby kultury, audiodeskrypcja, audiobooki, korzystanie z oferty muzeów, teatrów, kin, galerii itp.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80510000, 92000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne , szkolenia zawodowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9086181 2022-08-17
godz. 15:00
URZĄD GMINY ZAWIERCIE Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Gminy Zawiercie w ramach projektu „Plan Rozwoju Lokalnego na la...
9088973 2022-08-19
godz. 09:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs manicure, pedicure i stylizacji paznokci z nauką języka polskiego dla 4 osób bezrobotnych - cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajd...
9104034 2022-08-19
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY DĘBICA Świadczenie usług społecznych w gminie Dębica w ramach realizacji projektu: ,,Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-Nowa jakość życia mieszkańców”-cz.II Część 1: ZADANI...
9089905 2022-08-19
godz. 23:59
10 BRYGADA LOGISTYCZNA W OPOLU Wycena kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Udzielanie zamówień publicznych - jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie.”
9104179 2022-08-22
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego w formie stacjonarnej z zapewnieniem usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz transportowej dla kadry kierowniczej i stanow...
9087224 2022-08-23
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję kursu Menager gastronom - Kraków Poszukuję kursu Menager gastronom.
9107224 2022-08-23
godz. 09:00
URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI Kompleksowa usługa zorganizowania i zrealizowania czterech dwudniowych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowa...
9082919 2022-08-26
godz. 09:00
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, realizowane w ramach projektu: „Śląskie. Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europe...
9099215 2022-09-08
godz. 00:00
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE wydanie rekomendacji w zakresie szkoleń lub doradztwa w celu zmniejszenia luki kompetencyjnej.
9100116 2022-09-12
godz. 10:00
AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń w formie on-line dla pracown...