Zlecenie 9019353 - CZĘŚĆ I - Dostawa wody mineralnej w butelkach PET o poj....

   
Zamówienie 9019353 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-07-04
przedmiot zlecenia
CZĘŚĆ I - Dostawa wody mineralnej w butelkach PET o poj. 0.5l. dla Oddziału ZUS w Częstochowie.CZĘŚĆ II - Dostawa wody źr
ódlanej w butlach 18,9 l. (/-0,2 l.) poprzez sieć dystrybutorów z wodą stanowiących własność Dostawcy oraz dostawa jednorazowych kubków papierowych o poj. 200 ml dla Oddziału ZUS w Częstochowie wraz z podległymi jednostkami terenowymi.

CZĘŚĆ I - Dostawa wody mineralnej w butelkach PET o poj. 0.5l. dla Oddziału ZUS w Częstochowie. CZĘŚĆ II - Dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 l. (/-0,2 l.) poprzez sieć dystrybutorów z wodą stanowiących własność Dostawcy oraz dostawa jednorazowych kubków papierowych o poj. 200 ml dla Oddziału ZUS w Częstochowie wraz z podległymi jednostkami terenowymi.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9089370 2022-08-18
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych warzyw i owoców, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A (Formularzu asortymentowo-cenowym), który s...
9100829 2022-08-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. 2 WARSZAWSKIEJ BRYGADY SAPERÓW I II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych w asortymencie i ilościach ujętych w Formularzu asortymentowo-cenowym, w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
9055583 2022-08-19
godz. 11:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. IRENY SENDLER Dostawa nabiału i jaj.
9102630 2022-08-19
godz. 13:00
NARODOWY BANK POLSKI Dostawa oleju, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych do Ośrodka Szkoleniowego NBP w Zalesiu Górnym.
9102625 2022-08-22
godz. 12:00
NARODOWY BANK POLSKI Dostawa świeżego mięsa do Ośrodka Szkoleniowego w Zalesiu Górnym zaprasza do złożenia oferty.
9104957 2022-08-23
godz. 08:30
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mięsa oraz wędlin w 2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1,2a i 4 do SWZ.ILOŚCI MINIMALNELp. W...
9099731 2022-08-24
godz. 08:00
SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 28/DE/zpp/22 Dostawa mięsa drobiowego - nr sprawy 28/DE/zpp/22 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa dostawy mięsa drobiowego Wartość zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 4 ...
9100692 2022-08-24
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie. Pakiet I - warzywa i owoce - I część zamówieni...
9092133 2022-09-02
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Dostawa artykułów spożywczych wynikających z przepisów BHP dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 1...
9097636 2022-09-09
godz. 09:00
CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W LUBLINIE „Dostawa cladribine, doxorubicynu, busulfan, cyclopentolanum oraz miodu leczniczego na potrzeby COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-87/22) Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/PN-87/22 „Dostawa...