Przetarg 10621078 - Część 1: Zadanie nr 1- Dostawa materiałów elektrycznych...

   
Analizuj Zamówienie 10621078 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-13
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Zadanie nr 1- Dostawa materiałów elektrycznych do tymczasowego zasilenia zespołu kontenerów dla 33. BLTr w Powidzu. Szcze
gółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: formularz cenowy zał. nr 2A (wraz z załącznikami od 2AA do 2AM) do SWZ, wzór umowy zał. nr 4 A do SWZ.

Część 2: Zadanie nr 2 – Dostawa materiałów elektrycznych dla sekcji Infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy zał. nr 2B do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 B do SWZ

Część 3: Zadanie nr 3 – Dostawa materiałów elektrycznych dla plutonu elektroenergetycznego w JW. 3293. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy zał. nr 2C do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 C do SWZ.

Część 4: Zadanie nr 4 – Dostawa materiałów elektrycznych dla SOI Jarocin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy zał. nr 2D do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 D do SWZ.

Część 5: Zadanie nr 5 - Dostawa materiałów elektrycznych dla Służby ZLT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy zał. nr 2E do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 E do SWZ.

18/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00381779/01 z dnia: 2024-06-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-27 10:00
Po zmianie:
2024-07-02 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-27 11:00
Po zmianie:
2024-07-02 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-26
Po zmianie:
2024-07-31
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31682000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10674845 2024-07-17
godz. 14:00
Mazowieckie Przedmiotem zakupu jest usługa rocznego przeglądu serwisowego agregatów prądotwórczych dla AMW REWITA Sp. z o.o., Oddział Rewita Solina, Solina 195, 38-610 Polańczyk -
10669393 2024-07-18
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa i montaż napędów przystosowanych do zdalnego sterowania oraz wyposażenie we wskaźnik zwarcia w polach SN w istniejących rozdzielnicach SN w stacjach SN/nN - Projekt i prace wyk...
10675397 2024-07-18
godz. 07:52
Małopolskie Zakup miernika oraz wskaźników napięć
10665908 2024-07-18
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawa inwertera z instalacją w stacji zasilania. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa i instalacja inwertera Opis : CE+T TSI-EPC 48V-230VAC-100 (2000 W) 1 szt.
10679526 2024-07-18
godz. 09:00
Śląskie Dostawa osprzętu instalacyjnego, łącznikowego i bezpiecznikowego do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek gr. mat.312-13 w 2024 r 1 ZESTAW INSTALACYJNY ZI-05R441 32A Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 GNIAZ...
10683744 2024-07-18
godz. 12:00
Pomorskie Materiały elektryczne (160025725)
10668598 2024-07-19
godz. 14:30
Mazowieckie Sukcesywne dostawy przewodów samonośnych aluminiowych nn typu AsXSn (NFA2X) Szanowni Państwo, Energa Logistyka Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na na sukcesywną dostawę ...
10673872 2024-07-23
godz. 11:00
Śląskie Dostawy stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN wyposażonych w rozdzielnicę SN z gazowym medium izolującym spełniającym wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) ...
10638001 2024-07-24
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawy osprzętu elektrotechnicznego, teletechnicznego, elektronicznego, drutu nawojowego i układaków kablowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. wy...
10683015 2024-07-30
godz. 10:00
Wielkopolskie Wymiana baterii akumulatorów 220VDC w stacjach elektroenergetycznych GPZ Koronowo i GPZ Północ