Przetarg 8956733 - Część 1: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w...

   
Analizuj Zamówienie 8956733 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-06
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu.

Część 2:
wiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej

RA-ZP.2611.31.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00201595/01 z dnia: 2022-06-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-17 09:00
Po zmianie:
2022-06-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-17 11:00
Po zmianie:
2022-06-20 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-16
Po zmianie:
2022-07-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00208591/01 z dnia: 2022-06-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-20 09:00
Po zmianie:
2022-06-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-20 11:00
Po zmianie:
2022-06-24 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-19
Po zmianie:
2022-07-23
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi
kody CPV 64200000, 64212000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: telekomunikacja usługi

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9001725 2022-07-05
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej, przesyłu danych przez okres 24 miesięcy wraz z przejęciem aktualnie wykorzystywanych numerów telefonów komórkowy...
9008683 2022-07-07
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY GOLENIÓW „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z mobilnym dostępem do internetu dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPG...
9011864 2022-07-08
godz. 10:00
UNIWERSYTET OPOLSKI [D/17/2022/A] Dzierżawa infrastruktury, tzw. „Infrastruktura jako Usługa” (ang. Infrastructure as a Service, akronim: IaaS) w certyfikowanym Centrum Danych (...) (pełna nazwa w inf. d...
9013821 2022-07-08
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIECHÓW Zakup opasek oraz świadczenie usługi całodobowej opieki na odległość dla seniorów z terenu gminy Miechów
8960964 2022-07-11
godz. 23:59
ELEMENTAL HOLDING S.A "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu” Przedmiotem nin...
9009024 2022-07-12
godz. 10:00
CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w latach 2023-2026 Numer referencyjny: PN/19/22/VBC Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w latach 2023-2026 Przedmiotem zamówienia...
9018704 2022-07-13
godz. 09:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu Przedmiotem zamówienia jest1) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci tele...
9021690 2022-07-13
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną przed atakami DDoS przez okres 36 miesięcy dla GDDKiA za pośrednictwem łącza radiowego (zapasowego). Połą...
9011356 2022-07-26
godz. 11:00
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Usługa transmisji danych Numer referencyjny: BF-II.3710.12.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji danych. Przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji danych.
9005679 2022-07-26
godz. 11:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu - ZP-DI-40/22 Numer referencyjny: ZP-DI-40/22 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zainstalowaniu...