Przetarg 8165606 - Część 1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy...

   
Analizuj Zamówienie 8165606
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Część 1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, kt
óry stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Część 2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych oraz produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Część 3 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Część 4 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Część 5 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Część 6 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

Część 7 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Część 8 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Część 9 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Część 10 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Część 11 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

Część 12 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 13 do SWZ.

Część 13 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

Część 14 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 15 do SWZ.

Część 15 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków refundowanych i produktów leczniczych. Szczegółowy opis
przedmiotu oraz ilości zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 16 do SWZ.TZ.280.14.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00079372/01 z dnia: 2021-06-10

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1)
Przed zmianą:
4
Po zmianie:
4
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-11 10:00
Po zmianie:
2021-06-17 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-11 11:00
Po zmianie:
2021-06-17 11:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się