Zlecenie 10114984 - Część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie...

   
Zamówienie 10114984 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-28
przedmiot zlecenia
Część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu on-line do systemu informacji prawnej (SIP) na potrzeby Małopolski
ego Centrum Przedsiębiorczości. Liczba użytkowników systemu informacji prawnej: co najmniej 30 użytkowników – pracowników Zamawiającego pracujących jednocześnie na komputerach z dostępem do internetu wraz z zabezpieczeniem autoryzacji dostępu za pomocą loginu oraz hasła. Szczegółowe wymagania dotyczące oferowanej usługi oraz poszczególnych systemów opisane zostały w: Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załączniku nr 6. Wzór umowy SIG. Część 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu on-line do systemu informacji o podmiotach gospodarczych (SIPG) na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Liczba użytkowników systemu informacji o podmiotach gospodarczych w Polsce: co najmniej 15 pracowników Zamawiającego pracujących jednocześnie na komputerach z dostępem do internetu wraz z zabezpieczeniem

Powstaje w kontekście projektu
FEMP.10.01-IP.01-0000/09 - Pomoc Techniczna Funduzy Europejskich dla Małopolski 2021-2027
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża usługi prawne, usługi informacyjne, bazy danych
kody CPV 72319000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi prawne , usługi informacyjne , bazy danych

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10256737 2024-02-26
godz. 09:00
Mazowieckie Świadczenie pomocy prawnej w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych na potrzeby programu inwestycyjnego pn.: „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki IMiD” ...
10274758 2024-02-26
godz. 11:00
Lubelskie wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych dotyczących roszczeń sędziów, sędziów w stanie spoczynku, asesorów sądowych, referendarzy...
10265522 2024-02-27
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Badanie doświadczeń klientów NFZ (client experience) – przeprowadzenie badania, opracowanie analizy danych oraz raportu końcowego”. 2. Opis przedmi...
10269075 2024-02-28
godz. 12:00
Małopolskie Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji oraz produkcji Plebiscytu na najlepsze projekty unijne ostatniego 20-lecia, cyklu audycji/reportaży radiowych oraz konkursów wraz z ich emisją...
10270260 2024-02-29
godz. 10:00
Mazowieckie Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań oferty realizowanej w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe II w Muzeum POLIN w podziale na dwie części:Część 1 ...
10279396 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie Subskrypcja kolekcji baz wydawnictwa Brepols Publishers na platformie Brepolis dla Uniwersytetu Warszawskiego
10232731 2024-03-05
godz. 09:00
Małopolskie Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 w zakresie jednostek ewidencyjnych: Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Wierzchosławice, Lisia Góra, M. Wojnicz, M. Zakliczyn M. Żabno W zakresie pra...
10275675 2024-03-06
godz. 12:00
Mazowieckie Badanie opinii publicznej dotyczące znaków pieniężnych będących w obiegu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na terytorium Polski 3 (trzech...
10252707 2024-03-18
godz. 12:00
Mazowieckie opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności trzyletniego programu informacyjno - promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów ...
10263826 2024-03-19
godz. 11:00
Mazowieckie Badanie opinii osób odwiedzających Warszawę w 2024 roku z wykorzystaniem techniki TAPI Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania opinii osób odwiedzających Warszawę w 2024 ...