Przetarg 8864139 - Część 1: Część 1 - Termomodernizacja budynku...

   
Analizuj Zamówienie 8864139
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-25
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Część 1 - Termomodernizacja budynku dydaktycznego „A” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych, zgodnie z SWZ (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym i załącznikami do SWZ. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, adres: ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany.

Część 2: Część II - Termomodernizacja budynku dydaktycznego „C” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych, zgodnie z SWZ (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym i załącznikami do SWZ. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, adres: ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany.

Część 3: Część III - Termomodernizacja budynku dydaktycznego „D” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - zamówienie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych, zgodnie z SWZ (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym i załącznikami do SWZ. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, adres: ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany.

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania p.n. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne, zgodnie z SWZ (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym i załącznikami do SWZ.Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, adres: ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany.Część IV - Przebudowa systemów grzewczych i wentylacyjnych kompleksu budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemów grzewczych i wentylacyjnych budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji należy uwzględnić podział na dwie niezależne instalacje grzewcze tj. 1. Przebudowa systemów grzewczych i wentylacyjnych kompleksu budynków szkoły podstawowej.2. Przebudowa systemu grzewczego budynków przedszkola i żłobka.

ZP.271.2.2022
branża Elewacje, termomodernizacje, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża projekt wod-kan, projekt termomodernizacyjny, projekt ciepłownictwo i gaz, termomodernizacja, energia solarna
kody CPV 9300000, 9331200, 31524000, 45000000, 45210000, 45260000, 45261215, 45261900, 45262220, 45300000, 45310000, 45311000, 45312311, 45315300, 45315600, 45315700, 45320000, 45321000, 45400000, 45420000, 45421100, 45450000, 45453000, 71220000, 71240000, 71321200, 71322200, 71351910
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , projekt termomodernizacyjny , projekt ciepłownictwo i gaz , termomodernizacja , energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8893003 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD GMINY TŁUSZCZ WYKONANIE PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU BORKI W TŁUSZCZU ZP.271.1.19.2022
8899732 2022-05-25
godz. 12:00
PGNIG TERMIKA S.A. Wykonanie projektu optymalizacji pracy instalacji zraszania składowiska ubocznych produktów spalania w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie.
8892268 2022-05-26
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ TERMOMODERNIZACJA i POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 ORAZ BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ - w tr. zaprojektuj-wy...
8895941 2022-05-26
godz. 12:15
URZĄD GMINY BODZECHÓW Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną budynków gminnych Część 1: Część 1: PSP ChmielówW ramach zadania w budynku szkoły zostaną zamontowane powietrzne ...
8848495 2022-05-30
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – elewacja wentylowana A1 w formule zaprojektuj i wybuduj Numer refer...
8903272 2022-05-31
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RZESZOWIE Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- Etap III(MPWiK Sp. z o.o.) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych”, na...
8877891 2022-05-31
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SP. Z O.O. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 188,1 kWp na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
8875907 2022-06-01
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w msc. Malbork ul. Wierzbowa, SG/00085132 Przedmiotem Zam...
8907054 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Władysławowo, Gmina Lwówek” Wykonanie robót budowlanych, w etapach:1) budowa stacji uzdatniania wody (dalej „SUW”) w m. Władysławowo, Gmina Lwówek, na p...
8903052 2022-06-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY STARA KAMIENICA Dostawa i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Kamienica Numer referencyjny: RRG.ZP.271.5.2022 Przedmiotem zamówieni...