Przetarg 9018009 - Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i...

   
Analizuj Zamówienie 9018009 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-04
przedmiot ogłoszenia
Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołow
ie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 1: MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE, WĘDLINY. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 2: MIĘSO DROBIOWE. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 3 : NABIAŁ. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 4: WARZYWA I OWOCE. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 5: MROŻONKI. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 6: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 7: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 7: JAJA Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 8: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 8: PIECZYWO Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 9: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 9: RYBY. Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

Część 10: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie w roku szkolnym 2022/2023. 2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części:Część 10: DANIA GOTOWE (świeże). Dla każdej części zostanie zawarta odrębna umowa.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.5. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów.

TP/1/2022/SP4
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3100000, 3142500, 3212100, 3221000, 3222000, 3310000, 15000000, 15111100, 15112000, 15112100, 15113000, 15131130, 15131135, 15131400, 15131500, 15200000, 15220000, 15300000, 15330000, 15331170, 15400000, 15500000, 15530000, 15600000, 15800000, 15810000, 15830000, 15840000, 15850000, 15870000, 15890000, 15894300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9102808 2022-08-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu w roku szkolnym 2022/2023.
9100850 2022-08-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. 2 WARSZAWSKIEJ BRYGADY SAPERÓW I II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO dostawa mleka i produktów mleczarskich w asortymencie i ilościach ujętych w Formularzu asortymentowo-cenowym, w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
9057079 2022-08-22
godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. PROFH ARCTOWSKIEGO Zakup i dostawa owoców, warzywna potrzeby żywieniowe dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu.
9099923 2022-08-22
godz. 18:00
POLSKA GRUPA UZDROWISK SP. Z O.O. S.K.A. Sukcesywne dostawy kawy i herbaty do Spółek PGU , Interferie I Iterferie MedicalSpa
9107157 2022-08-24
godz. 15:00
URZĄD GMINY MIRZEC dostawa produktów żywnościowych z podziałem na poniższe zadania: Zadanie 5: Dostawa mrożonek - Według załącznika nr 5
9107511 2022-08-25
godz. 11:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu ( 8 części) Część 1: Dostawa artykułów spożywczych różnych Część 2: Dostaw...
9099722 2022-08-25
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 26/2022/ŻK/OBRANE,SZATKOWANE Zakup warzyw szatkowanych i obranych za okres w terminie 01.09.2022r. - 31.12.2022r. dla Żłobka "Hocki Klocki" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakup warzyw szatko...
9104986 2022-08-26
godz. 09:00
SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy świeżych owoców. 05/08/22
9086280 2022-08-30
godz. 08:00
24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 W GIŻYCKU Dostawa mięsa, tłuszczy i wędlin z mięsa czerwonego oraz mięsa i wędlin drobiowych dla 24 WOG w 2022r. 1. Przedmiotem zamówienia dostawa mięsa, tłuszczy i wędlin z mięsa czerwoneg...
9088190 2022-09-07
godz. 23:59
ZPOW AGROS NOVA SP. Z O.O. SP.K. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wskazanych surowców standardowych - dżemowych, niezbędnych do przeprowadzenia prac rozwojowych przy realizacji projektu "Poprawa tekstury i wal...