Przetarg 10274245 - Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna...

   
Analizuj Zamówienie 10274245 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich - Masło.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni
a znajduje się w załączniku do SWZ oraz w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub więcej lub wszystkich części zamówienia, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich - Tłuszcze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ oraz w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub więcej lub wszystkich części zamówienia, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich - Śmietany.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ oraz w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub więcej lub wszystkich części zamówienia, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich - sery. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ oraz w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub więcej lub wszystkich części zamówienia, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich - Mleko.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ oraz w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub więcej lub wszystkich części zamówienia, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Część 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich - Produkty mleczarskie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SWZ oraz w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do SWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub więcej lub wszystkich części zamówienia, obejmujących wszystkie pozycje wskazane w danej części. 4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 5. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

SZP/DG-SŻYW/09/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00222667/01 z dnia: 2024-02-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ, podmiotowych środków dowodowych nie należy składać wraz z ofertą.
Po zmianie:
1. Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ, podmiotowych środków dowodowych nie należy składać wraz z ofertą.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu
zamówienia. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego. Wyrób zaproponowany jako
równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku wskazania znaków towarowych bądź nazw własnych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w danym asortymencie. Ilekroć w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub
pochodzeniu przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku do SWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-29 09:00
Po zmianie:
2024-03-04 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-29 10:00
Po zmianie:
2024-03-04 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-03-29
Po zmianie:
2024-04-02
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15400000, 15500000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432639 2024-04-17
godz. 11:18
Wielkopolskie 9/04/2024 DOSTAWY - SUSZONE OWOCE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 DOSTAWY - SUSZONE OWOCE - suszone owoce 05-08 [...].xls 1 kpl.
10440929 2024-04-22
godz. 07:00
Mazowieckie woda mineralna - RXP/36750/24
10464884 2024-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie RFI- Dostawa wody mineralnej w butelkach 0,5l PET potrzeby Polregio S. A. Warmińsko- Mazurskiego Zakładu w Olsztynie
10440392 2024-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców, ziemniaków i warzyw obieranych Część 1: Dostawa świeżych owoców i warzyw oraz kiszonych ogórków i kapusty. Część 2: Dostawa ziemniaków...
10452015 2024-04-25
godz. 08:00
Małopolskie Dostawy jaj kurzych świeżych w orientacyjnej ilości 110 000 szt ZP.08.TP.2024
10453962 2024-04-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Sukcesywna dostawa mięsa na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa – na rzecz Zamawiającego i według jego bi...
10460302 2024-04-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, in...
10447534 2024-04-29
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa warzyw kiszonych do Zakładu Karnego w Nowogardzie 1. 15331142-4 Kapusta kiszona; kapusta kwaszona o dobrym smaku, zapachu, bez objawów gnicia i innego zepsucia, bez pleśni, wolna...
10446819 2024-05-16
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy przetworów warzywno-owocowych do Szkoły Policji w Katowicach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Pełny wykaz asortymentu będącego prze...
10392669 2024-05-17
godz. 10:58
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Esencja octowa 80% spożywcza Firma SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta esencji octowej 80% do przemysłu spożywczego. Pakowane w paleto-pojemniki ok 1000l . ...