Przetarg 8187302 - Część 1 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi...

   
Analizuj Zamówienie 8187302 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-06-08
przedmiot ogłoszenia
Część 1 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont węzłów sanitarnych i pomieszczeń w budynku nr 91 w kompleksie w
ojskowym w Nisku przy ul. Sandomierskiej 20.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SWZ), i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SWZ).ZP/36/2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45310000, 45330000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się