Przetarg 7665172 - „Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb...

   
Analizuj Zamówienie 7665172 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-28
przedmiot ogłoszenia
„Cykliczne dostawy płynów infuzyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ”.
Numer referency
jny: Spr. 990 ZP/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Płyny infuzyjne - grupa I
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Płyny infuzyjne - grupa II
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Płyny infuzyjne - grupa III
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33692500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się