Przetarg 7225081 - Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na...

   
Analizuj Zamówienie 7225081 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku Numer referencyjny: DGK-IV.271.86.2019
Warto
ść bez VAT: 8 819 926.56 PLN
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów w zabytkowych i miejskich parkach i na skwerach oraz w „Akcencie ZOO”1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na cięciach pielęgnacyjnych i wycince drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku w zabytkowych i miejskich parkach i na skwerach oraz w „Akcencie ZOO”.2. Zakres rzeczowy prac oraz wykaz lokalizacji zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.3. Dane dotyczące przewidywanych ilości prac zlecanych protokołami konieczności w okresie obowiązywania umowy oraz opis zamówienia przedstawiono w rozdz. III SIWZ.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania wszystkich prac (czynności) objętych zamówieniem (rozdz. III pkt 3 ppkt 1), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na miejskich i zabytkowych cmentarzach i miejscach pamięci1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na cięciach pielęgnacyjnych i wycince drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku w miejskich i zabytkowych cmentarzach i miejscach pamięci.2. Zakres rzeczowy prac oraz wykaz lokalizacji zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.3. Dane dotyczące przewidywanych ilości prac zlecanych protokołami konieczności w okresie obowiązywania umowy oraz opis zamówienia przedstawiono w rozdz. III SIWZ.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania wszystkich prac (czynności) objętych zamówieniem (rozdz. III pkt 3 ppkt 2), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych, na działkach gminnych oraz na terenie cieków wodnych1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na cięciach pielęgnacyjnych i wycince drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku w pasach drogowych, na działkach gminnych oraz na terenie cieków wodnych.2. Zakres rzeczowy prac oraz wykaz lokalizacji zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.3. Dane dotyczące przewidywanych ilości prac zlecanych protokołami konieczności w okresie obowiązywania umowy oraz opis zamówienia przedstawiono w rozdz. III SIWZ.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania wszystkich prac (czynności) objętych zamówieniem (rozdz. III pkt 3 ppkt 3), wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77210000, 77211400, 77211500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się