Przetarg 10256052 - Certyfikacja systemu zarządzania Spółek Energetyki...

   
Analizuj Zamówienie 10256052 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-12
przedmiot ogłoszenia
Certyfikacja systemu zarządzania Spółek Energetyki Kolejowej

Przedmiotem Zamówienia (Zakupu) jest usługa certyfikacji zgodności
działania Spółek Energetyki Kolejowej (w tym PGE Energetyka Kolejowa S.A., PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o., PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o., PGE Energetyka Kolejowa CUW sp. z o.o.) z wymaganiami norm ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ISO27001. 2.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ .
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10371134 2024-03-28
godz. 13:00
Mazowieckie Usługi certyfikacyjne polegające na wystawianiu: nowych Certyfikatów kwalifikowanych na kartach elektronicznych wraz z komponentami technicznymi, oraz przedłużeń certyfikatów kwalifik...
10379559 2024-04-04
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonanie analizy harmonogramu oraz analizy ryzyk z nim związanych dla planowanych robót na drodze startowej (DS) Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. w ramach projektów CEF MM...
10402761 2024-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Przepr.przegl.akredyt.przez wizyt.akredyt.POZ/wizytatorkę akredyt.POZ oraz wizytat.koord.POZ/wizyt.koordynatorkę POZ w podm.leczn.posiad.w swej strukt.zakł.lecz.udz.św.z zakr.podst.op.zd...
10397374 2024-04-18
godz. 14:00
Łódzkie Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Sieradzu Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w ...
10381299 2024-04-19
godz. 12:00
Pomorskie Otwarty konkurs na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu mającego na celu rozwój systemu usług społecznych i zdrowotnych w ramach konkursu FEPM.05.17-IZ.00-001/24...
10433355 2024-04-22
godz. 16:00
Mazowieckie Zarządzanie projektem Erasmus+ Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie projektem Erasmus+ polegające na: nadzo...
10423281 2024-04-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” zgo...
10428241 2024-04-29
godz. 12:00
Mazowieckie wykonanie opinii dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej Koordynowanie działań z zakresu edukacji włąc...
10446835 2024-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi (Projekt 9)”z zakresu rewitalizacji obszarów miej...
10433283 2024-05-14
godz. 11:00
Mazowieckie Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji rzedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi tzw. ...